మంచు పల్లకీ గారు తన పుట్టిన రోజు ( సెప్టెంబర్ 6 ) సందర్భంగా జీవనికి 13000/- విరాళం అందించారు. జీవని పిల్లల తరఫున మంచు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మరియు కృతఙ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం.
SEPTEMBER 2010 - DAILY BALANCE SHEET

BALANCE AS ON 31.08.2010 18,615 /-

01- 09-10 - 500/- Alla Bakash, Umadevi, Krishna murthy, Suguna ( 19,115 /- )
02- 09-10 - expenditure 1000/- ofice asst. salary ( 18,115 /- )
03- 09-10 - expenditure medical satish,akanksha 670 /- ( 17,445 /- )
04- 09-10 - 3320/- RESIDENTS SANTOSH NAGAR, KURNOOL ( 20,765 /- )
05- 09-10 - 500/- V. RAJU (21,265 /- )
06- 09-10 - NIL
07- 09-10 -


SCHOOL FEES DEATAILS

TOTAL FEES TO BE PAID 2,66,000/-

PAYMENT DEAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/-
20,000/- 02.08.2010
40,000/- 23.08.2010Read More

Blog Archive

Followers