ఒక మిత్రుడు పంపిన మెయిల్లోవి ఈ చిత్రాలు. సరదాగా తీసుకోండి. జీవని జగమంత కుటుంబం అన్న పాలసీకి కట్టుబడి వుంది. ఎవరు గొప్ప అనే తర్కాలకు సంబంధించి మాత్రం ఈ టపా పెట్టలేదని గమనించ మనవి.Read Moreకలల ప్రపంచం స్వప్న గారు పిల్లలు అందరికీ రాఖీలు పంపారు. అలాగే అమ్మాయిలకు చెవి రింగులు పంపించారు. మోడల్స్ బావున్నాయని అమ్మాయిలు ఖుష్ అయ్యారు.

స్వప్న గారు పంపిన గ్రీటింగ్ కార్డును ఆసక్తిగా చూస్తున్న పిల్లలు


.


నిన్నటి రోజు కుండపోత వర్షం వల్ల స్కూల్ దగరకు వెళ్ళలేక పోయాము. కార్యక్రమం ఈ రోజు జరిగింది.


AUGUST 2010 - DAILY BALANCE SHEET

BALANCE AS ON 31.07.2010 21,691/-


01- 08-10 - NIL
02- 08-10 - expenditure 5000/- school fees ( 16,691 /- )
03- 08-10 - 200/- uma devi, suguna
04- 08-10 - expenditure 410/- medical bill lavanya ( 16,291 /- )
05- 08-10 - NIL
06- 08-10 - expenditure soaps, oils etc.. 526/- ( 15,765 /- )
07- 08-10 - expenditure 1000/- office asst. salary ( 14,765 /- )
08- 08-10 - 500/- ramana murthy ( 15,265 /- )
09- 08-10 - expenditure progress report fees 190/- ( 15,075/- )
10- 08-10- 100/- shafi (15,175/- )
11- 08-10- NIL
12- 08-10- NIL
13- 08-10- 200/- KVN. REDDY ( 15,375/-)
14- 08-10- NIL
15- 08-10- NIL
16- 08-10- 500/- RAMA KRISHANA ( 15,875/- )
17- 08-10- expenditure 310/- hemanth medical ( 15,565 /- )
18- 08-10- NIL
19- 08-10- NIL
20- 08-10- NIL
21- 08-10- NIL
22- 08-10- 1000/- P.RAM MOHAN ( 16,565 /- )
23- 08-10- NIL
24- 08-10- NIL
25- 08-10- NIL
26- 08-10- 2500/- RAMA LAKSHMAMMA ( 19,065 /- )
27-08- 10- NIL
28-08- 10- NIL
29-08- 10- NIL
30-08- 10- NIL
31-08- 10- expendture notebooks, pencils etc... 450/- ( 18615 /- )
SCHOOL FEES DEATAILS

TOTAL FEES TO BE PAID 2,66,000/-

PAYMENT DEAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/-
20,000/- 02.08.2010
40,000/- 23.08.2010Read More

Blog Archive

Followers