ముందుగా శాండీ, నీలం తుపానులు శాంతించాలని, జలప్రళయంతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలకు మనోధైర్యం కలగాలని కోరుకుంటున్నాము.

మిత్రులు సాల్మన్ రాజు గారు జీవని పిల్లలందరి  బర్త్ డేలు చేస్తున్న విషయం ఇది వరకే బ్లాగులో తెలిపాము.  సేవా గుణంలో వారి వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకున్న చిన్నారి షిర్లీ, దాతృత్వంలో తానూ తీసిపోను అని నిరూపించింది. తన కిడ్డీ బ్యాంకులో కొన్ని నెలలుగా అపురూపంగా దాచుకున్న డబ్బును ఈ రోజు బయటకు తీసింది. జీవని అబ్బాయి హేమంత్ బర్త్ డే కోసం కేక్ కొనింది. పిల్లల ఆనందంలో తానూ పాలుపంచుకుంది. సాల్మన్, సలోమి దంపతులను వారి పిల్లలు షిర్లీ, కెన్ని లను దేవుడు చల్లగా చూడాలని జీవని పిల్లల తరఫున కోరుకుంటున్నాము.Read Moreముగ్గరు పిల్లలు తప్ప అందరూ తమ సమీప బంధువుల ఇళ్ళకు వెళ్ళారు. 22 నుంచి 25 వరకు సెలవులు ఇచ్చాము. రేపు మళ్ళీ సందడి మొదలవుతుంది.
వాడు కొట్టాడు వీడు గిచ్చాడు అంటూ పితూరీలు లేవు... పిల్లల అరుపులు అల్లరి లేదు. నాలుగు రోజులుగా జీవనిలో నిశ్శబ్దం రాజ్యమేలుతోంది. ఈ నిశ్శబ్దం నిజంగా భరించలేనిది.
ఈ సెలవులు లేకుంటే బావుండు అనిపిస్తోంది :) 


DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER
BALANCE AS ON 30-9-2012  38,412/-

01-10-12-  staff salaries 14,250/-  soaps 500/-  23,662/-
02-10-12-  PRABHAKAR REDDY 4000/- 27,662/- provisions 2000/- 25,662/-
03-10-12-  expenditure milk 6030/-  visiting cards+ bill books 1200/- 18,432/-
04-10-12-  KIRAN 400/- 18,832/-
05-10-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 28,832/- vegetables 600/- 28,232/-
06-10-12-  SUGUNA 100/- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 28532/-
07-10-12-  SUBBA REDDY 2000/-30,532/-
08-10-12-  gas 1800/- kitchen utensils 500/- 28,232/-
09-10-12-  Chi. MEGHANA 5000/- 33,232/-
10-10-12-  NAGALAKSHMI 1000/- 34,232/-
11-10-12-  expenditure sketches, cds etc. 500/- provisions + medicines 2200/- 31,532/-
12-10-12-  expenditure stationery for children 2000/- 29,532/-
13-10-12-  expenditure vegetables 300/- 29,232/-
14-10-12-  expenditure chalana for land survey 250/- 28,982/-
15-10-12-  expenditure biscuits & other provisions 3502/- 25,480/-
16-10-12-  expenditure library books 200/- 25,280/-
17-10-12-  SURESH REDDY MIDUTURU 300/- PARAMESH 100/- SANTOSH 100/- 25,780/-
18-10-12-  AMARENDER REDDY 200/- RAMSESH 200/- SRI HARSHA 200/-  26,380/-
19-10-12-  CHANDRA MOHAN REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- 26,980/-
20-10-12-  MANJUNATH REDDY 200/- VENKATA NAIDU 300/- 27,480/-
21-10-12-  SUVEENA 1000/- 28,480/- expenditure pest killer lamp 3000/- 25,480/-
22-10-12-  expenditure dhobi 800/-  24,680/-
23-10-12-  NIL
24-10-12-  NIL
25-10-12-  expenditure gas 5400/- 19,280/-
26-10-12-  expenditure provisions 9000/- 10,280/-
27-10-12-  expenditure vegetables 800/- 9480/-
28-10-12-  expenditure charts & other stationery for project work for kids 1000/- 8480/-
29-10-12-  expenditure for website development 6600/- 1880/-
30-10-12-  NIL
31-10-12-  NIL

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-

Read More
వివేకానంద యోగా మండలి తరఫున జయమ్మ గారు పిల్లలకు యోగాభ్యాసం చేయించారు. అలాగే పాటలు, దేశ భక్తి గీతాలు నేర్పించారు. కార్యక్రమం ఇంకా కొనసాగుతోంది. జయమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER
BALANCE AS ON 30-9-2012  38,412/-

01-10-12-  staff salaries 14,250/-  soaps 500/-  23,662/-
02-10-12-  PRABHAKAR REDDY 4000/- 27,662/- provisions 2000/- 25,662/-
03-10-12-  expenditure milk 6030/-  visiting cards+ bill books 1200/- 18,432/-
04-10-12-  KIRAN 400/- 18,832/-
05-10-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 28,832/- vegetables 600/- 28,232/-
06-10-12-  SUGUNA 100/- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 28532/-
07-10-12-  SUBBA REDDY 2000/-30,532/-
08-10-12-  gas 1800/- kitchen utensils 500/- 28,232/-
09-10-12-  Chi. MEGHANA 5000/- 33,232/-
10-10-12-  NAGALAKSHMI 1000/- 34,232/-
11-10-12-  expenditure sketches, cds etc. 500/- provisions + medicines 2200/- 31,532/-
12-10-12-  expenditure stationery for children 2000/- 29,532/-
13-10-12-  expenditure vegetables 300/- 29,232/-
14-10-12-  expenditure chalana for land survey 250/- 28,982/-
15-10-12-  expenditure biscuits & other provisions 3502/- 25,480/-
16-10-12-  expenditure library books 200/- 25,280/-
16-10-12-  expenditure library books 200/- 25,280/-
17-10-12-  SURESH REDDY MIDUTURU 300/- PARAMESH 100/- SANTOSH 100/- 25,780/-
18-10-12-  AMARENDER REDDY 200/- RAMSESH 200/- SRI HARSHA 200/-  26,380/-
19-10-12-  CHANDRA MOHAN REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- 26,980/-
20-10-12-  MANJUNATH REDDY 200/- VENKATA NAIDU 300/- 27,480/-
21-10-12-  SUVEENA 1000/- 28,480/- expenditure pest killer lamp 3000/- 25,480/-
22-10-12- 
23-10-12-  
24-10-12-  
25-10-12-  
26-10-12- 
27-10-12- 
28-10-12- 
29-10-12- 
30-10-12- 
31-10-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-

Read More


 పిల్లల్ని సెలవుల్లో ఇన్నాళ్లూ ఊరికి (  పిల్లల అవ్వాతాతలు, సమీప బంధువుల దగ్గరికి   ) పంపించేవాళ్ళం. ఇక నుంచి కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే పంపాలని అనుకున్నాము. సెలవు రోజుల్లో ఆటపాటల ద్వారా విద్యాబోధన, వివిధ నైపుణ్యాల పట్ల అవగాహన, నైతిక విద్య, యోగా తదితర విషయాలపై క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నాము. ఇందులో భాగంగా ఈ రోజు జ్యోతి గారు పిల్లలకు గణితం బోధించారు. జీవని కార్యవర్గ సభ్యులైన చంద్రకాంత్ ( Anantapur Surgicals ) గారి సతీమణి జ్యోతి. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.  

 సెలవుల్లో పిల్లల ఆడుకునే హక్కులకు భంగం కలిగించకుండా ఆటలు టీవి లాంటి ఆటవిడుపు కూడా వారికి కలిగిస్తున్నాము.DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER
BALANCE AS ON 30-9-2012  38,412/-

01-10-12-  staff salaries 14,250/-  soaps 500/-  23,662/-
02-10-12-  PRABHAKAR REDDY 4000/- 27,662/- provisions 2000/- 25,662/-
03-10-12-  expenditure milk 6030/-  visiting cards+ bill books 1200/- 18,432/-
04-10-12- KIRAN 400/- 18,832/-
05-10-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 28,832/- vegetables 600/- 28,232/-
06-10-12-  SUGUNA 100/- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 28532/-
07-10-12-  SUBBA REDDY 2000/-30,532/-
08-10-12-  gas 1800/- kitchen utensils 500/- 28,232/-
09-10-12-  Chi. MEGHANA 5000/- 33,232/-
10-10-12-  NAGALAKSHMI 1000/- 34,232/-
11-10-12-  expenditure sketches, cds etc. 500/- provisions + medicines 2200/- 31,532/-
12-10-12-  NIL
13-10-12-  NIL
14-10-12-  NIL
15-10-12-  expenditure stationery for children 2000/- 29,532/-
16-10-12-  expenditure vegetables 300/- 29,232/-
17-10-12-  expenditure chalana for land survey 250/- 28,982/-
18-10-12-  expenditure biscuits & other provisions 1502/- 27,480/-
19-10-12-  
20-10-12- 
21-10-12-  
22-10-12-  
23-10-12-  
24-10-12-  
25-10-12-  
26-10-12- 
27-10-12- 
28-10-12- 
29-10-12- 
30-10-12- 
31-10-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-
OCTOBER-------40,000/

Read Moreఅనంతపురంలోని జోర్డాన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు  జీవనికోసం కొంతకాలంగా డబ్బు ఆదా చేస్తున్నారు. దీనితో మెగామైక్ కొని విరాళంగా ఇచ్చారు. జోర్డాన్ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ విక్టర్ బాబుకు, సిబ్బందికి, విద్యార్థులకు జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు  తెలియజేస్తున్నాము.   ఈ సందర్భంగా వారు జీవనిని సందర్శించారు. 


DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER
BALANCE AS ON 30-9-2012  38,412/-

01-10-12-  staff salaries 14,250/-  soaps 500/-  23,662/-
02-10-12-  PRABHAKAR REDDY 4000/- 27,662/- provisions 2000/- 25,662/-
03-10-12-  expenditure milk 6030/-  visiting cards+ bill books 1200/- 18,432/-
04-10-12- KIRAN 400/- 18,832/-
05-10-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 28,832/- vegetables 600/- 28,232/-
06-10-12-  SUGUNA 100/- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 28532/-
07-10-12-  SUBBA REDDY 2000/-30,532/-
08-10-12-  gas 1800/- kitchen utensils 500/- 28,232/-
09-10-12-  Chi. MEGHANA 5000/- 33,232/-
10-10-12-  NAGALAKSHMI 1000/- 34,232/-
11-10-12-  expenditure sketches, cds etc. 500/- provisions + medicines 2200/- 31,532/-
12-10-12-  NIL
13-10-12-  NIL
14-10-12-  NIL
15-10-12-  
16-10-12-  
17-10-12- 
18-10-12-  
19-10-12-  
20-10-12- 
21-10-12-  
22-10-12-  
23-10-12-  
24-10-12-  
25-10-12-  
26-10-12- 
27-10-12- 
28-10-12- 
29-10-12- 
30-10-12- 
31-10-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-
OCTOBER-------40,000/

Read More


Srinivasa Ramanujan Institute of Technology లో నిన్న ఫ్రెషర్స్ డే జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జీవని అబ్బాయి శివతో గబ్బర్ సింగ్ పాటకు డ్యాన్స్ వేయించాము. కాలేజి పిల్లలు శివ పెర్ఫార్మెన్స్ కు ముగ్ధులయ్యారు. డ్యాన్స్ అవగానే శివను ఎత్తుకుని తిప్పారు :)

DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER
BALANCE AS ON 30-9-2012  38,412/-

01-10-12-  staff salaries 14,250/-  soaps 500/-  23,662/-
02-10-12-  PRABHAKAR REDDY 4000/- 27,662/- provisions 2000/- 25,662/-
03-10-12-  expenditure milk 6030/-  visiting cards+ bill books 1200/- 18,432/-
04-10-12- KIRAN 400/- 18,832/-
05-10-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 28,832/- vegetables 600/- 28,232/-
06-10-12-  SUGUNA 100/- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 28532/-
07-10-12-  SUBBA REDDY 2000/-30,532/-
08-10-12-  gas 1800/- kitchen utensils 500/- 28,232/-
09-10-12-  Chi. MEGHANA 5000/- 33,232/-
10-10-12-  NAGALAKSHMI 1000/- 34,232/-
11-10-12-  expenditure sketches, cds etc. 500/- provisions + medicines 2200/- 31,532/-
12-10-12-  NIL
13-10-12-  NIL
14-10-12-  NIL
15-10-12-  
16-10-12-  
17-10-12- 
18-10-12-  
19-10-12-  
20-10-12- 
21-10-12-  
22-10-12-  
23-10-12-  
24-10-12-  
25-10-12-  
26-10-12- 
27-10-12- 
28-10-12- 
29-10-12- 
30-10-12- 
31-10-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-
OCTOBER-------40,000/

Read More

Blog Archive

Followers