మిత్రులారా జీవని వెబ్ సైట్ ను పునర్నిర్మిస్తున్నాము. జీవనిని సందర్శించినవారు, జీవని బ్లాగును చూస్తున్నవారు తమ అభిప్రాయాలను, సూచనలను పంపవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మీ అభిప్రాయంతోపాటు మీ పేరు,వృత్తి,నివాస స్థలం లాంటి విషయాలను కూడా దయచేసి పంపగలరు. ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక స్పందించాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. 

దీనికి మెయిల్ చేయగలరు:  jeevani.sv@gmail.com
ముందస్తు ధన్యవాదాలతో....
జీవని.  DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER
BALANCE AS ON 31-10-2012  1880/-
01-11-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- KONDA REDDY 6000/- 17880/-
02-11-12- salaries for staff 14,000/- 3880/-
03-11-12- RAMU 5000/- DURGA REDDY 500/- 9380/-
04-11-12- expenditure dhobi 500/- eggs 200/- 8680/-
05-11-12- expenditure milk 4050/- SWEETS 800/- ( the same amount was credited to bank a/c by a donor ) note books + pickles 2000/- 1830/-
06-11-12- JYOTHI 3000/- VEERA SWAMY 1000/- 5830/-
07-11-12- expenditure gas 1800/- vegetables 1200/- 2830/-
08-11-12- UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 3130/-
09-11-12- NIL
10-11-12- NIL
11-11-12- NIL
12-11-12- expenditure sweets, vegetables etc. 2500/- ( the same amount was donated by  NAGARJUNA REDDY)   630/-
13-11-12- NAGARJUNA REDDY 8000/- DIWAKAR REDDY 2000/- NAGARAJU 2000/- 12,630/-
14-11-12- expenditure rice, plastic tubs, provisions etc.. 8500/- electricity bill 3600/- 530/-
15-11-12- RP.SARASWATHAMMA 1000/- RAJESWARAMMA 1000/-2530/-
16-11-12- expenditure vegetables+medicines 1200/- dhobi 500/- 830/-
17-11-12- KUMARASWAMY REDDY 1000/- 1830/- 20,000/- drawn from ICICI BANK 21,830/-
18-11-12- expenditure bulbs,medicines,dhobi,chicken,scavenger,atta 4500/- 17,330/-
19-11-12- BADULLA 500/- GANGADHAR 2000/- 19830/-
20-11-12- expenditure gas 3600/- monkey caps 2300/- 13,930/-
21-11-12- expenditure stove repair+omprakash medical+phone bill+provisions 2500/-  11430/-
22-11-12- SURESH REDDY 300/- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- RAMSESH 200/- 12230/-
23-11-12- CHANDRAMOHAN REDDY 200/- SRIHARSHA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- 12830/-
24-11-12- MANUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- VENKATA NAIDU 300/- 13,530/-
25-11-12- expenditure phenol, acid+dhobi 2900/-  10,630/-
26-11-12- expenditure website development 2100/- 8530/-
27-11-12- KIRAN 300/- SANKARA REDDY 1000/- 9830
28-11-12- expenditure vegetables 1500/- note books 500/- 7830/-
29-11-12- NIL
30-11-12- expenditure kitchen utensils 1950/- 5880/-

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

Read Moreఅనంతపురానికి చెందిన కాంట్రాక్టర్  మల్లిఖార్జున రెడ్డి గారు జీవనికి 500 కిలోల బియ్యాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER
BALANCE AS ON 31-10-2012  1880/-
01-11-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- KONDA REDDY 6000/- 17880/-
02-11-12- salaries for staff 14,000/- 3880/-
03-11-12- RAMU 5000/- DURGA REDDY 500/- 9380/-
04-11-12- expenditure dhobi 500/- eggs 200/- 8680/-
05-11-12- expenditure milk 4050/- SWEETS 800/- ( the same amount was credited to bank a/c by a donor ) note books + pickles 2000/- 1830/-
06-11-12- JYOTHI 3000/- VEERA SWAMY 1000/- 5830/-
07-11-12- expenditure gas 1800/- vegetables 1200/- 2830/-
08-11-12- UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 3130/-
09-11-12- NIL
10-11-12- NIL
11-11-12- NIL
12-11-12- expenditure sweets, vegetables etc. 2500/- ( the same amount was donated by  NAGARJUNA REDDY)   630/-
13-11-12- NAGARJUNA REDDY 8000/- DIWAKAR REDDY 2000/- NAGARAJU 2000/- 12,630/-
14-11-12- expenditure rice, plastic tubs, provisions etc.. 8500/- electricity bill 3600/- 530/-
15-11-12- RP.SARASWATHAMMA 1000/- RAJESWARAMMA 1000/-2530/-
16-11-12- expenditure vegetables+medicines 1200/- dhobi 500/- 830/-
17-11-12- KUMARASWAMY REDDY 1000/- 1830/- 20,000/- drawn from ICICI BANK 21,830/-
18-11-12- expenditure bulbs,medicines,dhobi,chicken,scavenger,atta 4500/- 17,330/-
19-11-12- BADULLA 500/- GANGADHAR 2000/- 19830/-
20-11-12- expenditure gas 3600/- monkey caps 2300/- 13,930/-
21-11-12- expenditure stove repair+omprakash medical+phone bill+provisions 2500/-  11430/-
22-11-12- SURESH REDDY 300/- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- RAMSESH 200/- 12230/-
23-11-12- CHANDRAMOHAN REDDY 200/- SRIHARSHA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- 12830/-
24-11-12- MANUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- VENKATA NAIDU 300/- 13,530/-
25-11-12- expenditure phenol, acid+dhobi 2900/-  10,630/-
26-11-12- expenditure website development 2100/- 8530/-
27-11-12-
28-11-12-
29-11-12-
30-11-12-

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

Read Moreమిత్రులారా జీవని ప్రస్తుతం 38 మంది పిల్లలకు నీడను ఇస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. నెలకు ఎంత ఖర్చు అవుతోందని ఇదివరకు కొందరు మిత్రులు అడిగారు. అయితే జీవని హోం ఆగస్ట్ లో ప్రారంభం అయింది. ఖర్చుల గురించి ఒక అంచనాకు రావడానికి మాకు కాస్త సమయం పట్టింది. ఖర్చుల వివరాలు కాస్త అటూయిటుగా ఇలా ఉన్నాయి గమనించగలరు. 

స్కూల్ ఫీజు 20,000/-
జీతభత్యాలు 15,000/-
కరెంట్ బిల్లు 5,000/-
కిరాణా సరుకులు 20,000/-
కూరగాయలు 5000/-
గ్యాస్ 5500/-
పాలు 5000/-
దోభీ 2000/-
పిల్లల స్టేషనరీ+ ఇతరత్రా 5000/-DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER
BALANCE AS ON 31-10-2012  1880/-
01-11-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- KONDA REDDY 6000/- 17880/-
02-11-12- salaries for staff 14,000/- 3880/-
03-11-12- RAMU 5000/- DURGA REDDY 500/- 9380/-
04-11-12- expenditure dhobi 500/- eggs 200/- 8680/-
05-11-12- expenditure milk 4050/- SWEETS 800/- ( the same amount was credited to bank a/c by a donor ) note books + pickles 2000/- 1830/-
06-11-12- JYOTHI 3000/- VEERA SWAMY 1000/- 5830/-
07-11-12- expenditure gas 1800/- vegetables 1200/- 2830/-
08-11-12- UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 3130/-
09-11-12- NIL
10-11-12- NIL
11-11-12- NIL
12-11-12- expenditure sweets, vegetables etc. 2500/- ( the same amount was donated by  NAGARJUNA REDDY)   630/-
13-11-12- NAGARJUNA REDDY 8000/- DIWAKAR REDDY 2000/- NAGARAJU 2000/- 12,630/-
14-11-12- expenditure rice, plastic tubs, provisions etc.. 8500/- electricity bill 3600/- 530/-
15-11-12- RP.SARASWATHAMMA 1000/- RAJESWARAMMA 1000/-2530/-
16-11-12- expenditure vegetables+medicines 1200/- dhobi 500/- 830/-
17-11-12- KUMARASWAMY REDDY 1000/- 1830/- 20,000/- drawn from ICICI BANK 21,830/-
18-11-12- expenditure bulbs,medicines,dhobi,chicken,scavenger,atta 4500/- 17,330/-
19-11-12- BADULLA 500/- GANGADHAR 2000/- 19830/-
20-11-12- expenditure gas 3600/- monkey caps 2300/- 13,930/-
21-11-12-
22-11-12-
23-11-12-
24-11-12-
25-11-12-
26-11-12-
27-11-12-
28-11-12-
29-11-12-
30-11-12-

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

Read More

Blog Archive

Followers