అనంతపురానికి చెందిన కాంట్రాక్టర్  మల్లిఖార్జున రెడ్డి గారు జీవనికి 500 కిలోల బియ్యాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER
BALANCE AS ON 31-10-2012  1880/-
01-11-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- KONDA REDDY 6000/- 17880/-
02-11-12- salaries for staff 14,000/- 3880/-
03-11-12- RAMU 5000/- DURGA REDDY 500/- 9380/-
04-11-12- expenditure dhobi 500/- eggs 200/- 8680/-
05-11-12- expenditure milk 4050/- SWEETS 800/- ( the same amount was credited to bank a/c by a donor ) note books + pickles 2000/- 1830/-
06-11-12- JYOTHI 3000/- VEERA SWAMY 1000/- 5830/-
07-11-12- expenditure gas 1800/- vegetables 1200/- 2830/-
08-11-12- UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 3130/-
09-11-12- NIL
10-11-12- NIL
11-11-12- NIL
12-11-12- expenditure sweets, vegetables etc. 2500/- ( the same amount was donated by  NAGARJUNA REDDY)   630/-
13-11-12- NAGARJUNA REDDY 8000/- DIWAKAR REDDY 2000/- NAGARAJU 2000/- 12,630/-
14-11-12- expenditure rice, plastic tubs, provisions etc.. 8500/- electricity bill 3600/- 530/-
15-11-12- RP.SARASWATHAMMA 1000/- RAJESWARAMMA 1000/-2530/-
16-11-12- expenditure vegetables+medicines 1200/- dhobi 500/- 830/-
17-11-12- KUMARASWAMY REDDY 1000/- 1830/- 20,000/- drawn from ICICI BANK 21,830/-
18-11-12- expenditure bulbs,medicines,dhobi,chicken,scavenger,atta 4500/- 17,330/-
19-11-12- BADULLA 500/- GANGADHAR 2000/- 19830/-
20-11-12- expenditure gas 3600/- monkey caps 2300/- 13,930/-
21-11-12- expenditure stove repair+omprakash medical+phone bill+provisions 2500/-  11430/-
22-11-12- SURESH REDDY 300/- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- RAMSESH 200/- 12230/-
23-11-12- CHANDRAMOHAN REDDY 200/- SRIHARSHA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/- 12830/-
24-11-12- MANUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- VENKATA NAIDU 300/- 13,530/-
25-11-12- expenditure phenol, acid+dhobi 2900/-  10,630/-
26-11-12- expenditure website development 2100/- 8530/-
27-11-12-
28-11-12-
29-11-12-
30-11-12-

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers