హైదరాబాద్ లో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్లుగా పనిచేస్తున్న బాలకృష్ణ, వాసవి దంపతులు కొద్దిరోజులకిందట జీవనిని సందర్శించారు. జీవని పిల్లల్లో ఒకరికి యేడాదికి అయ్యే ఖర్చును భరిస్తామని చెప్పారు.

రేణిగుంటలో  సబ్ రిజిస్ట్రార్ గా పనిచేస్తున్న కొండారెడ్డి గారు 6000/- విరాళం అందించారు.
దుబాయ్ లో  MBCలో ( television channel ) broadcast engineer గా పనిచేస్తున్న రాము 5000/- విరాళం పంపారు

వీరందరికీ  జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER
BALANCE AS ON 31-10-2012  1880/-
01-11-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- KONDA REDDY 6000/- 17880/-
02-11-12- salaries for staff 14,000/- 3880/-
03-11-12- RAMU 5000/- DURGA REDDY 500/- 9380/-
04-11-12- expenditure dhobi 500/- eggs 200/- 8680/-
05-11-12- expenditure milk 4050/- SWEETS 800/- ( the same amount was credited to bank a/c by a donor ) note books + pickles 2000/- 1830/-
06-11-12- JYOTHI 3000/- VEERA SWAMY 1000/- 5830/-
07-11-12- expenditure gas 1800/- vegetables 1200/- 2830/-
08-11-12- UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 3130/-
09-11-12-
10-11-12-
11-11-12-
12-11-12-
13-11-12-
14-11-12-
15-11-12-
16-11-12-
17-11-12-
18-11-12-
19-11-12-
20-11-12-
21-11-12-
22-11-12-
23-11-12-
24-11-12-
25-11-12-
26-11-12-
27-11-12-
28-11-12-
29-11-12-
30-11-12-

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-

STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers