మిత్రులారా జీవని ప్రస్తుతం 38 మంది పిల్లలకు నీడను ఇస్తున్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. నెలకు ఎంత ఖర్చు అవుతోందని ఇదివరకు కొందరు మిత్రులు అడిగారు. అయితే జీవని హోం ఆగస్ట్ లో ప్రారంభం అయింది. ఖర్చుల గురించి ఒక అంచనాకు రావడానికి మాకు కాస్త సమయం పట్టింది. ఖర్చుల వివరాలు కాస్త అటూయిటుగా ఇలా ఉన్నాయి గమనించగలరు. 

స్కూల్ ఫీజు 20,000/-
జీతభత్యాలు 15,000/-
కరెంట్ బిల్లు 5,000/-
కిరాణా సరుకులు 20,000/-
కూరగాయలు 5000/-
గ్యాస్ 5500/-
పాలు 5000/-
దోభీ 2000/-
పిల్లల స్టేషనరీ+ ఇతరత్రా 5000/-DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER
BALANCE AS ON 31-10-2012  1880/-
01-11-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- KONDA REDDY 6000/- 17880/-
02-11-12- salaries for staff 14,000/- 3880/-
03-11-12- RAMU 5000/- DURGA REDDY 500/- 9380/-
04-11-12- expenditure dhobi 500/- eggs 200/- 8680/-
05-11-12- expenditure milk 4050/- SWEETS 800/- ( the same amount was credited to bank a/c by a donor ) note books + pickles 2000/- 1830/-
06-11-12- JYOTHI 3000/- VEERA SWAMY 1000/- 5830/-
07-11-12- expenditure gas 1800/- vegetables 1200/- 2830/-
08-11-12- UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 3130/-
09-11-12- NIL
10-11-12- NIL
11-11-12- NIL
12-11-12- expenditure sweets, vegetables etc. 2500/- ( the same amount was donated by  NAGARJUNA REDDY)   630/-
13-11-12- NAGARJUNA REDDY 8000/- DIWAKAR REDDY 2000/- NAGARAJU 2000/- 12,630/-
14-11-12- expenditure rice, plastic tubs, provisions etc.. 8500/- electricity bill 3600/- 530/-
15-11-12- RP.SARASWATHAMMA 1000/- RAJESWARAMMA 1000/-2530/-
16-11-12- expenditure vegetables+medicines 1200/- dhobi 500/- 830/-
17-11-12- KUMARASWAMY REDDY 1000/- 1830/- 20,000/- drawn from ICICI BANK 21,830/-
18-11-12- expenditure bulbs,medicines,dhobi,chicken,scavenger,atta 4500/- 17,330/-
19-11-12- BADULLA 500/- GANGADHAR 2000/- 19830/-
20-11-12- expenditure gas 3600/- monkey caps 2300/- 13,930/-
21-11-12-
22-11-12-
23-11-12-
24-11-12-
25-11-12-
26-11-12-
27-11-12-
28-11-12-
29-11-12-
30-11-12-

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers