శ్రీ. రూపేష్ కుమార్ గారు, సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్, జె.పి.మోర్గాన్


కంపెనీ, డల్లాస్, టెక్సాస్ ప్రావిన్స్, అమెరికా,, జీవని స్వచ్చంద

సంస్థకు 10000/- రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారని తెలియజేయడానికి

సంతోషిస్తున్నాము.


అనుక్షణం ఆనందంగా జీవించండి వీలైనంత మేర సేవ చేయండి...
Join hands with...

JEEVANI

......FOR UNCARED

contact : jeevani.sv@gmail.com
9440547123

Read More

Join hands with...

JEEVANI

......FOR UNCARED

contact : jeevani.sv@gmail.com
9440547123Read Moreఇ.శంకరమ్మ ( కొండాపురం గ్రామం, గోరంట్ల మండలం, అనంతపురం జిల్లా ) గారి నుంచి విరాళం స్వీకరిస్తున్న జీవని కార్యకర్త నాగరాజు.

శివజ్యోతి ( సాఫ్ట్ వేర్ ప్రొఫెషనల్, TCS, చెన్నై )తరఫున విరాళం అందజేస్తున్న వెంకటరమణగారు, అందుకుంటున్నవారు జీవని కార్యకర్త విశ్వనాథ్Join hands with...

JEEVANI

......FOR UNCARED

contact : jeevani.sv@gmail.com
9440547123


Read More

Blog Archive

Followers