బజ్జులో అందరూ చిట్టి తమ్ముడు అని పిలచుకునే హర్షవర్ధన్ జీవనికి 12,000/- విరాళం అందించారు. అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన హర్ష ప్రస్తుతం ఐర్లండులో పరిశోధన చేస్తున్నారు.
బజ్జర్ల చిట్టి తమ్ముడికి జీవని తమ్ముళ్ళు, చెల్లెళ్ళ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 


జీవని విద్యాలయానికి సంబంధించి ముందుగా హాస్టల్ కడుతున్న విషయం మీ అందరికి తెలిసిందే. నవంబర్ నెలలో ఇందుకు అయిన ఖర్చు ఇలా ఉంది.

23-11-11 - JCB RENT-----------------------------5250
23-11-11 - STONES-----------------------------11000
23-11-11 - CEMENT BRICKS--------------------10800 ( 1200 X 9/- )
23-11-11 - METAL---------------------------------1200
28-11-11 - SAND----------------------------------4000
28-11-11 - LABOR ( CONSTRUCTION )--------16,700
28-11-11 - IRON TRANSPORT---------------------350
28-11-11 - CEMENT------------------------------62660 ( 240 X 260/- )
28-11-11 - IRON PIPES----------------------------3140
30-11-11 - ENGINE DIESEL-------------------------549
30-11-11 - STEEL-------------------------------125000
=======================================================
TOTAL--------------------------------------------2,40,649
=======================================================DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER

BALANCE AS ON 30-11-2011 3,680/-

01-12-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 2,680/- 
02-12-11 - UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,980/-
03-12-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 3,280/-
04-12-11 - expenditure stationery+cosmetics 1700/- 1580/-
05-12-11 - HARSHA VARDHAN 12,000/- 13,580/-
06-12-11 - CHRISTOS GLORY 500/- 14,080/-
07-12-11 - expenditure JEEVANI pamphlets printing 5000/- 9,080/-
08-12-11 - M.SURESH REDDY 300/- PARAMESH.K 100/- 9,480/-
09-12-11 - D.AMARENDRA REDDY 200/- D.SANTOSH 100/- 9,780/-
10-12-11 - G.RAMSESH 200/- G.CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 10,180/-
11-12-11 - P.SREEHARSHA 200/-  PURNACHANDRA RAO 300/- 10,680/-
12-12-11 - SATISH DHANUNJAYA 200/- M.ANIL KUMAR 100/- 10,980/-
13-12-11 - M.VENKATA NAIDU 400/-  P.RAMA MOHAN NAIDU 200/-11,580/-
14-12-11 - M.HARISH REDDY 500/- V.SUDHAKAR REDDY 100/- 12,180/-
15-12-11 - SREENIVASULU 1000/- 13,180/-
16-12-11 - VASANTHI 5000/- 18,180/-
17-12-11 - NIL
18-12-11 - NIL
19-12-11 - NIL
20-12-11 - NIL
21-12-11 - NIL
21-12-11 - NIL
23-12-11 - NIL
24-12-11 - NIL
25-12-11 - NIL
26-12-11 - NIL
27-12-11 - NIL
28-12-11 - NIL
29-12-11 - expenditure pamphlets distribution 2100/- 16,080/-
30-12-11 - 10,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 6,080/-
31-12-11- NIL


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
DECEMBER  30,000/-
TOTAL EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------- 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
November month expenditure---------2,40,649 
==============================
TOTAL----------------------------------11,09,049
==============================

Read More


జీవని విద్యాలయానికి సంబంధించి ముందుగా హాస్టల్ కడుతున్న విషయం మీ అందరికి తెలిసిందే. నవంబర్ నెలలో ఇందుకు అయిన ఖర్చు ఇలా ఉంది.

23-11-11 - JCB RENT-----------------------------5250
23-11-11 - STONES-----------------------------11000
23-11-11 - CEMENT BRICKS--------------------10800 ( 1200 X 9/- )
23-11-11 - METAL---------------------------------1200
28-11-11 - SAND----------------------------------4000
28-11-11 - LABOR ( CONSTRUCTION )--------16,700
28-11-11 - IRON TRANSPORT---------------------350
28-11-11 - CEMENT------------------------------62660 ( 240 X 260/- )
28-11-11 - IRON PIPES----------------------------3140
30-11-11 - ENGINE DIESEL-------------------------549
30-11-11 - STEEL-------------------------------125000
=======================================================
TOTAL--------------------------------------------2,40,649
=======================================================DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER

BALANCE AS ON 30-11-2011 3,680/-

01-12-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 2,680/- 
02-12-11 - UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,980/-
03-12-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 3,280/-
04-12-11 - expenditure stationery+cosmetics 1700/- 1580/-
05-12-11 - HARSHA VARDHAN 12,000/- 13,580/-
06-12-11 - CHRISTOS GLORY 500/- 14,080/-
07-12-11 - expenditure JEEVANI pamphlets printing 5000/- 9,080/-
08-12-11 - NIL
09-12-11 - NIL
10-12-11 - NIL
11-12-11 - NIL
12-12-11 - NIL
13-12-11 - NIL
14-12-11 - NIL
15-12-11 - NIL
16-12-11 - NIL
17-12-11 - NIL
18-12-11 - 
19-12-11 - 
20-12-11 - 
21-12-11 - 
21-12-11 - 
23-12-11 - 
24-12-11 - 
25-12-11 - 
26-12-11 - 
27-12-11 - 
28-12-11 - 
29-12-11 - 
30-12-11 - 


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
TOTAL EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------- 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
November month expenditure---------2,40,649 
==============================
TOTAL----------------------------------11,09,049
==============================


Read Moreబ్లాగర్లందరికీ సుపరిచితులైన ...... గారు జీవనికి 10,000/- విరాళం అందించారు. తమ వివరాలు తెల్పవద్దని వారు కోరారు. వారికి  జీవని పిల్లలు, సభ్యుల తరఫు ధన్యవాదాలు తెల్పుతున్నాము. 
DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER

BALANCE AS ON 30-11-2011 3,680/-

01-12-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 2,680/- 
02-12-11 - UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,980/-
03-12-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 3,280/-
04-12-11 - expenditure stationery+cosmetics 1700/- 1580/-
05-12-11 - NIL
06-12-11 - NIL
07-12-11 - NIL
08-12-11 - NIL
09-12-11 - NIL
10-12-11 - NIL
11-12-11 - NIL
12-12-11 - NIL
13-12-11 - NIL
14-12-11 - 
15-12-11 - 
16-12-11 -  
17-12-11 - 
18-12-11 - 
19-12-11 - 
20-12-11 - 
21-12-11 - 
21-12-11 - 
23-12-11 - 
24-12-11 - 
25-12-11 - 
26-12-11 - 
27-12-11 - 
28-12-11 - 
29-12-11 - 
30-12-11 - 


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------- 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
Labor charges--------------------------35,100 ( mason- 26,400 + rod benders- 8,700 ) 
==============================
TOTAL----------------------------------9,03,500
==============================JEEVANI HOSTEL BUILDING - LATEST PIC

Read More
మిత్రులారా జీవని నీడన ఉన్న పిల్లలు జీవితంలో సెటిల్ అయ్యే వరకూ మనదే బాధ్యత అని మన లక్ష్యాల్లో చెప్పుకున్నాము. ( ఆర్థికంగా సమస్యలు వస్తే తప్ప దీనికి మనం కట్టుబడి ఉంటాం )  


బాగా చదువుకునే వారికి ఎక్కడిదాకానైన సహాయం చేయడం. 
చదువులో వెనుకబడిన వారికి వృత్తి విద్యల్లో నైపుణ్యం ఇవ్వడం. జీవని తరఫున కుటీర / చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసి ( సహకార పద్ధతిలో ) మరికొంత మందికి ఉపాధి కల్పించడం. 
అవసరం అయితే పెళ్ళి చేయడంలో కూడా మనదే బాధ్యత. 
ఈ క్రమంలో పిల్లలు ఏదో ఒక రోజు తాము స్థిరపడి జీవనిని వదిలిపెట్టవచ్చు. అప్పుడు వారికి ఆసరాగా ఉండటనికి ఫిక్సుడు డిపాజిట్ స్కీం ఉపయోగపడుతుంది. 


ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్కరికి 1000/- చొప్పున డిపాజిట్ చేస్తాం.
ఇది 100% పిల్లలకే దీన్ని సంస్థకు వాడుకోవడం జరగదు.
ఏటా జనవరి - మార్చి లోపు డిపాజిట్ చేయడం పూర్తి చేస్తాం.
దీన్ని చివర్లో పిల్లలకు అప్పజెప్తాం.  


నియమ నిబంధనలు
పిల్లలు చివరి వరకూ జీవని దగ్గర ఉంటేనే ఇది వర్తిస్తుంది. మధ్యలో ఎవరైనా వెళ్ళిపోతే ఆ సొమ్మును పిల్లల్లో వికలాంగుడు / అత్యంత బలహీనుడు ఉంటే వారికి కేటాయించబడుతుంది. 


ఈ ప్రణాళికలో లొసుగులు, తప్పులు ఉన్నాయా? ఇంకా మంచిగా ఏమైనా చేయొచ్చా? ఇలా ఫిక్సుడు డిపాజిట్లకు సంబంధించి ఏ సంస్థ మంచిదో మీకు తెలిసి ఉన్నా... ఎలాంటి సలహా అయినా ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాము.  


DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER

BALANCE AS ON 30-11-2011 3,680/-

01-12-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 2,680/- 
02-12-11 - UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,980/-
03-12-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 3,280/-
04-12-11 - expenditure stationery+cosmetics 1700/- 1580/-
05-12-11 - NIL
06-12-11 - NIL
07-12-11 - NIL
08-12-11 - NIL
09-12-11 - NIL
10-12-11 - NIL
11-12-11 - NIL
12-12-11 - 
13-12-11 - 
14-12-11 - 
15-12-11 - 
16-12-11 -  
17-12-11 - 
18-12-11 - 
19-12-11 - 
20-12-11 - 
21-12-11 - 
21-12-11 - 
23-12-11 - 
24-12-11 - 
25-12-11 - 
26-12-11 - 
27-12-11 - 
28-12-11 - 
29-12-11 - 
30-12-11 - 


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------- 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
Labor charges--------------------------35,100 ( mason- 26,400 + rod benders- 8,700 ) 
==============================
TOTAL----------------------------------9,03,500
==============================


JEEVANI HOSTEL BUILDING - LATEST PICRead More
స్విట్జర్లాండ్ లొ ఉంటున్న బ్లాగర్ బద్రి గారు జీవనికి 10,000/- విరాళం అందించారు. పిల్లల తరఫున బద్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

బద్రి గారి బ్లాగ్ : http://badrisphotos.blogspot.com/

DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER

BALANCE AS ON 30-11-2011 3,680/-

01-12-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 2,680/- 
02-12-11 - UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,980/-
03-12-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 3,280/-
04-12-11 - expenditure stationery+cosmetics 1700/- 1580/-
05-12-11 - NIL
06-12-11 - NIL
07-12-11 - NIL
08-12-11 - NIL
09-12-11 - NIL
10-12-11 - NIL
11-12-11 - NIL
12-12-11 - 
13-12-11 - 
14-12-11 - 
15-12-11 - 
16-12-11 -  
17-12-11 - 
18-12-11 - 
19-12-11 - 
20-12-11 - 
21-12-11 - 
21-12-11 - 
23-12-11 - 
24-12-11 - 
25-12-11 - 
26-12-11 - 
27-12-11 - 
28-12-11 - 
29-12-11 - 
30-12-11 - SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------- 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
Labor charges--------------------------35,100 ( mason- 26,400 + rod benders- 8,700 ) 
==============================
TOTAL----------------------------------9,03,500
==============================

JEEVANI HOSTEL BUILDING - LATEST PIC


Read Moreమిత్రులారా వచ్చే జనవరికి జీవని ఆవిర్భవించి మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది. ఈ మూడేళ్ళలో సంస్థ సంతృప్తికరమైన ప్రగతినే సాధించింది. ఇప్పుడు జీవని నీడన 24 మంది పిల్లలు ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. రాబోవు విద్యా సంవత్సరానికి 100 మందిని చేయాలన్న ఉద్దేశ్యంతో జీవని విద్యాలయం నిర్మాణం జరుగుతోంది. 


జీవని విద్యాలయం నిర్మాణం, నిర్వహణ రెండూ తలకు మించిన భారమే! ఏ మూలనో గుబులు లేకపోలేదు.   కానీ ధైర్యంతో ముందడుగు వేస్తున్నాము. విరాళాల సేకరణ ప్రారంభిస్తున్నాము. విజయం సాధిస్తామన్న నమ్మకం ఉంది. 


జీవని విద్యాలయం శంకుస్థాపన రోజున మాంచో ఫెర్రర్ గారు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చారు. అనంతపురం జిల్లాలో ప్రభుత్వంతో సమానంగా / ఇంకా ఎక్కువగా సేవలు అందిస్తున్న RDT సంస్థ కి ఆయన చీఫ్. ఆయన ఒకమాట అన్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల కిందటి జరిగిన విషయం ఇది. అనంతపురం  దగ్గర్లో బత్తలపల్లి అని ఒక ఊరుంది. అక్కడ వీళ్ళు ఒక ఆస్పత్రి నిర్మాణం చేయాల్సి ఉంది. అప్పటికి సరిపడా నిధులు లేవు. ఇదే విషయాన్ని తన తండ్రి గారైన ఫాదర్ ఫెర్రర్ (  RDT వ్యవస్థాపకులు )తో చెప్పారు మాంచొ. 
ఫాదర్ అన్నారట " మంచి పని కోసం ఎప్పుడూ ఆగకండి. డబ్బులు అవే వస్తాయి. ముందు పని మొదలు పెట్టండి " అని. ఇప్పుడు బత్తలపల్లి ఆస్పత్రి జిల్లాలోనే ప్రముఖమైంది. మందులు కూడా 70% వరకూ సబ్సిడీలో ఇస్తారు.  ఇది కూడా మాకు స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది.


ఇప్పటి వరకూ అందిన మొత్తం విరాళాల్లో దాదాపు సగం బ్లాగర్ల నుంచి వచ్చినవే. బ్లాగర్ల మంచి మనసుకు పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇప్పుడు జీవని కార్యక్రమం గురించి మీ మిత్రులకు కూడా తెలియజేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము.


జీవని విద్యాలయం అంచనా వ్యయంతో కూడిన ఒక మెయిల్ పంపుతున్నాము. దయచేసి దాన్ని మీ మిత్రులకు ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఎక్కడో మారుమూల లింక్ ద్వారా, ఫ్రెండ్ మెయిల్ ద్వారా తెలిసింది అని విరాళం పంపిన వారూ ఉన్నారు. మీకు జీవని కార్యకలాపాలు, పారదర్శకత పట్ల నమ్మకం ఉంటే అదే విషయాన్ని ఒక వాక్యంలో చెప్పి ఫార్వర్డ్ చేస్తే చాలా సంతోషం. 


మా విన్నపాన్ని మన్నిస్తారని ఆశిస్తూ,
జీవని. 
DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER

BALANCE AS ON 30-11-2011 3,680/-

01-12-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 2,680/- 
02-12-11 - UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,980/-
03-12-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 3,280/-
04-12-11 - expenditure stationery+cosmetics 1700/- 1580/-
05-12-11 - 
06-12-11 - 
07-12-11 - 
08-12-11 - 
09-12-11 - 
10-12-11 - 
11-12-11 - 
12-12-11 - 
13-12-11 - 
14-12-11 - 
15-12-11 - 
16-12-11 -  
17-12-11 - 
18-12-11 - 
19-12-11 - 
20-12-11 - 
21-12-11 - 
21-12-11 - 
23-12-11 - 
24-12-11 - 
25-12-11 - 
26-12-11 - 
27-12-11 - 
28-12-11 - 
29-12-11 - 
30-12-11 - SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration-------------------- -------- 8800
land survey --------------------------- 1200
demand draft for bore--------------- 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories--- 36,500
Labor charges--------------------------35,100 ( mason- 26,400 + rod benders- 8,700 ) 
==============================
TOTAL-------------------------------9,03,500
==============================jeevani vidyalayam latest pic - hostel బిల్డింగ్
Read More

Blog Archive

Followers