బ్లాగర్లందరికీ సుపరిచితులైన ...... గారు జీవనికి 10,000/- విరాళం అందించారు. తమ వివరాలు తెల్పవద్దని వారు కోరారు. వారికి  జీవని పిల్లలు, సభ్యుల తరఫు ధన్యవాదాలు తెల్పుతున్నాము. 
DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER

BALANCE AS ON 30-11-2011 3,680/-

01-12-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 2,680/- 
02-12-11 - UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,980/-
03-12-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 3,280/-
04-12-11 - expenditure stationery+cosmetics 1700/- 1580/-
05-12-11 - NIL
06-12-11 - NIL
07-12-11 - NIL
08-12-11 - NIL
09-12-11 - NIL
10-12-11 - NIL
11-12-11 - NIL
12-12-11 - NIL
13-12-11 - NIL
14-12-11 - 
15-12-11 - 
16-12-11 -  
17-12-11 - 
18-12-11 - 
19-12-11 - 
20-12-11 - 
21-12-11 - 
21-12-11 - 
23-12-11 - 
24-12-11 - 
25-12-11 - 
26-12-11 - 
27-12-11 - 
28-12-11 - 
29-12-11 - 
30-12-11 - 


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------- 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
Labor charges--------------------------35,100 ( mason- 26,400 + rod benders- 8,700 ) 
==============================
TOTAL----------------------------------9,03,500
==============================JEEVANI HOSTEL BUILDING - LATEST PIC

on
categories: | edit post

5 వ్యాఖ్యలు

 1. అజ్ఞాత వ్యక్తీ గారికి మా తెలుగు పాటలు తరుపున ధన్యవాములు

   
 2. మా అందరిపేర్లూ వద్దని చెప్పినా పోస్ట్ లో రాసీ, ఇప్పుడూ అజ్నాత బ్లాగర్ అని రాయటాన్ని నేను ఖండిస్తున్నా ;)

  అ.బ్లా గారికి జీవని కుటుంబం తరుపున ధన్యవాదాలు ;)

   
 3. KumarN Says:
 4. Good Job agnaata blogger.
  I think I can guess that name :-)

   
 5. అజ్ఞాత బ్లాగర్ గారికి అజ్ఞాతంగా కాకుండా అందరి ముందూ అభినందనలు.. :)

   
 6. jeevani Says:
 7. అందరికీ ధన్యవాదాలు

   

Blog Archive

Followers