తాడిపత్రి శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ.జె.సి.ప్రభాకర రెడ్డి గారు జీవనికి విరాళం అందించారు. ఇందుకు శ్రీ.నారాయణ రెడ్డి గారు సహకరించారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


ప్రభాకర రెడ్డి గారి నుంచి విరాళం అందుకుంటున్న జీవని కార్యదర్శి ఆలూరు సాంబశివా రెడ్డిగారు .

Read Moreబ్లాగర్ సౌమ్య గారు తమ కుమార్తె చి.అమల్య సుమాళి పుట్టినరోజు సందర్భంగా బాహుబలి మ్యాట్నీ షో స్పాన్సర్ చేసారు. పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసారు. సౌమ్య గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. పిల్లలకు థియేటర్లో చూపిన చివరి సినిమా సెవెంత్ సెన్స్. 
Read More

Blog Archive

Followers