మీకు మీ కుటుంబసభ్యులకు జీవని కుటుంబం తరఫున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మీ ఆశలు నెరవేరాలని, మీ ఇంటిల్లిపాదీ సుఖసంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో నిండైన జీవితం గడపాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాము.

ఈ సందర్భంగా జీవని నినాదాన్ని మరోసారి మీ ముందు ఉంచుతున్నాము.
" మీ జీతంలో 1% సొమ్మును మీ జీవితంలో 1% సమయాన్ని సేవకు కేటాయించండి - ఎవరికైనా ఎక్కడైనా .... "

ధన్యవాదాలతో
జీవని


DAILY BALANCE SHEET - JANUARY
BALANCE AS ON 31-12-2012  36,027/-
 
01-1-13- expenditure staff salaries 14,000/- milk 4600/- new year celebrations 3000/- same amount credited in to bank a/c by T.RAGHUNATH REDDY 14427/-
02-1-13- ANANTAPUR Regd. CHITFUNDS REPRESENTATIVES 5500/- CHINNA PULLAIAH 500/- 20,427/-
03-1-13- KUMARASWAMY REDDY 1000/- 21,427/-
04-1-13-
05-1-13-
06-1-13-
07-1-13-
08-1-13-
09-1-13-
10-1-13-
11-1-13-
12-1-13-
13-1-13-
14-1-13-
15-1-13-
16-1-13-
17-1-13-
18-1-13-
19-1-13-
20-1-13-
21-1-13-
22-1-13-
23-1-13-
24-1-13-
25-1-13-
26-1-13-
27-1-13-
28-1-13-
29-1-13-
30-1-13-
31-1-13-
SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

Read Moreతాడిపత్రి ఎక్సైజ్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ బి.నరసింహ మరియు వారి శ్రీమతి శ్రీలక్ష్మి ( టీచర్ ) తమ కుమారుడు హిమవర్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా జీవనికి 25,000/- విరాళం అందించారు. జీవని పిల్లల తరఫున వారి కుటుంబానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER
BALANCE AS ON 30-11-2012  5880/-
01-12-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 15,880/-
02-12-12- expenditure staff salaries 14,000/- dhobi 500/- 1380/-
03-12-12- MANJULA 1000/- OBUL REDDY 500/- 2880/-
04-12-12- 30,000/- drawn from ANDHRA BANK 32,880/-
05-12-12- expenditure gas 5700/- milk 4500/- 22,680/-
06-12-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 22,980/-
07-12-12- expenditure provisions 9850/- vegetables 1000/-  12,130/-
08-12-12- expenditure kitchen utensils 1580/- 10,550/-
09-12-12- expenditure gas stove 2000/- 8,550/-
10-12-12- LAKSHMI TEJA 1000/- SRIT CANTEEN STAFF 880/- 10,430/-
11-12-12- MUKUNDA 2000/- 12,430/-
12-12-12- expenditure gas stove + accessories 3250/- dhobi 1000/- 8180/-
13-12-12- SURESH REDDY 300/- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 8780/-
14-12-12- RAMSESH 200/- CHANDRA MOHAN REDDY 200/- SRIHARSHA 200/- 9380/-
15-12-12- RAM MOHAN NAIDU 200/- MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 9980/-
16-12-12- VENKATA NAIDU 300/- 10,280/-
17-12-12- expenditure website development 2100/- 8180/-
18-12-12- Late SHANKAR.S 15,000/- 23,180/- expenditure vegetables 1350/-  21,830/-
19-12-12- expenditure atta 750/- 21,080/-
20-12-12- expenditure sravani medical 500/- 20,580
21-12-12- expenditure stationery for project work 1500/-  19,080/-
22-12-12- expenditure vegetables 1450/-  17,630/-
23-12-12- expenditure dhobi 1000/-  16,630/-
24-12-12- ALLA BAKASH 400/- 17,030/-
25-12-12- expenditure christamas celebrations 5000/- same amount credited in bank by RAGHUNATH.T 12030/-
26-12-12- B.HIMA VARSH 25,000/- 37,030/-
27-12-12- Dr. PRAKASH KAVI & Dr.MEERA KAVI 5000/- VARA PRASAD 600/- 42,630/-
28-12-12- expenditure landline bill 603/- plastic drums 2000/- oil,paste etc. 650/- flexi 500/- 38,877/-
29-12-12- expenditure plastic pipe 550/- ground nut 500/- abacus material 1500/- 36,327/-
30-12-12- KIRAN 200/- 36,527/-
31-12-12- expenditure dhobi 500/- 36,027/-


 SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-


on
categories: | edit post

Read Moreజీవనిలో క్రిస్మస్ వేడుకలు నిర్వహించాల్సిందిగా కోరుతూ అమెరికాలో ఉంటున్న టి.రఘునాథ రెడ్డి, శ్రీలత దంపతులు మరియు వారి కుమారుడు రాహుల్ రెడ్డి విరాళం అందించారు. వారితోపాటు ఇందుకు సహకరించిన రవీంద్ర రెడ్డి ( సాక్షి డైలీ, విజయవాడ ) గారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. వీరికి దేవుడి ఆశీస్సులు ఎళ్ళవేళలా ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాము.
Read More


 శ్రీ కిరణ్ ప్రభ గారు, శ్రీమతి కాంతి కిరణ్ గారు ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం తెలుగు సాహిత్యం మీద అభిమానంతో గత ఆరేళ్ళ నుంచీ కౌముది మాస పత్రికని వెలువరిస్తూ సాహితీసేవ చేస్తున్నారు. కౌముది మాసపత్రిక సాహిత్యాభిమానులకు చిరపరిచితమే. http://www.koumudi.net

కిరణ్ ప్రభ, కాంతి కిరణ్ గార్లు జీవనికి 10,000/- విరాళం అందించారు. పిల్లల తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.   


ఇందుకు సహకరించిన బ్లాగర్ మధురవాణి గారికి కృతఙ్ఞతలు.
 

DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER
BALANCE AS ON 30-11-2012  5880/-
01-12-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 15,880/-
02-12-12- expenditure staff salaries 14,000/- dhobi 500/- 1380/-
03-12-12- MANJULA 1000/- OBUL REDDY 500/- 2880/-
04-12-12- 30,000/- drawn from ANDHRA BANK 32,880/-
05-12-12- expenditure gas 5700/- milk 4500/- 22,680/-
06-12-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 22,980/-
07-12-12- expenditure provisions 9850/- vegetables 1000/-  12,130/-
08-12-12- expenditure kitchen utensils 1580/- 10,550/-
09-12-12- expenditure gas stove 2000/- 8,550/-
10-12-12- LAKSHMI TEJA 1000/- SRIT CANTEEN STAFF 880/- 10,430/-
11-12-12- MUKUNDA 2000/- 12,430/-
12-12-12- expenditure gas stove + accessories 3250/- dhobi 1000/- 8180/-
13-12-12- SURESH REDDY 300/- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 8780/-
14-12-12- RAMSESH 200/- CHANDRA MOHAN REDDY 200/- SRIHARSHA 200/- 9380/-
15-12-12- RAM MOHAN NAIDU 200/- MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 9980/-
16-12-12- VENKATA NAIDU 300/- 10,280/-
17-12-12- expenditure website development 2100/- 8180/-
18-12-12- Late SHANKAR.S 15,000/- 23,180/- expenditure vegetables 1350/-  21,830/-
19-12-12- expenditure atta 750/- 21,080/-
20-12-12- expenditure sravani medical 500/- 20,580
21-12-12- NIL
22-12-12-
23-12-12-
24-12-12-
25-12-12-
26-12-12-
27-12-12-
28-12-12-
29-12-12-
30-12-12-
31-12-12-


 SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

Read More

Blog Archive

Followers