అనునిత్యం డబ్బు లావాదేవీలో మునిగితేలే బ్యాంకు అధికారులు ఒక రోజంతా పిల్లల ప్రపంచంలో మునిగిపోయారు. అనంతపురంలో ఉన్న ING VYSYA BANK ప్ర్రాంతీయ కార్యాలయం, కమలా నగర్ బ్రాంచ్, రామచంద్ర నగర్ బ్రాంచ్ సిబ్బంది మొత్తం శనివారం రోజున జీవనిలో గడిపారు.  

పిల్లలకు స్పెషల్ మీల్, ఉన్ని దుప్పట్లు, పుస్తకాలు, టీ షర్టులు, నీళ్ళ బాటిల్స్, పెన్నులు, పెన్సిళ్ళు, జామెట్రీ బాక్సులు ఇంకా పలురకాల స్టేషనరి స్పాన్సర్ చేసారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 

 Sakshi clipping
Eenadu clipping పిల్లల ఆటల పోటీలు ఆప్యాయంగా వడ్డిస్తూ...
 బహుమతుల పంపిణిDAILY BALANCE SHEET - DECEMBER
BALANCE AS ON 30-11-2012  5880/-
01-12-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 15,880/-
02-12-12- expenditure staff salaries 14,000/- dhobi 500/- 1380/-
03-12-12- MANJULA 1000/- OBUL REDDY 500/- 2880/-
04-12-12- 30,000/- drawn from ANDHRA BANK 32,880/-
05-12-12- expenditure gas 5700/- milk 4500/- 22,680/-
06-12-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 22,980/-
07-12-12- expenditure provisions 9850/- vegetables 1000/-  12,130/-
08-12-12- expenditure kitchen utensils 1580/- 10,550/-
09-12-12-
10-12-12-
11-12-12-
12-12-12-
13-12-12-
14-12-12-
15-12-12-
16-12-12-
17-12-12-
18-12-12-
19-12-12-
20-12-12-
21-12-12-
22-12-12-
23-12-12-
24-12-12-
25-12-12-
26-12-12-
27-12-12-
28-12-12-
29-12-12-
30-12-12-
31-12-12-


 SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/- 

STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-


on
categories: | edit post

Blog Archive

Followers