మీకు మీ కుటుంబసభ్యులకు జీవని కుటుంబం తరఫున నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మీ ఆశలు నెరవేరాలని, మీ ఇంటిల్లిపాదీ సుఖసంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో నిండైన జీవితం గడపాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాము.

ఈ సందర్భంగా జీవని నినాదాన్ని మరోసారి మీ ముందు ఉంచుతున్నాము.
" మీ జీతంలో 1% సొమ్మును మీ జీవితంలో 1% సమయాన్ని సేవకు కేటాయించండి - ఎవరికైనా ఎక్కడైనా .... "

ధన్యవాదాలతో
జీవని


DAILY BALANCE SHEET - JANUARY
BALANCE AS ON 31-12-2012  36,027/-
 
01-1-13- expenditure staff salaries 14,000/- milk 4600/- new year celebrations 3000/- same amount credited in to bank a/c by T.RAGHUNATH REDDY 14427/-
02-1-13- ANANTAPUR Regd. CHITFUNDS REPRESENTATIVES 5500/- CHINNA PULLAIAH 500/- 20,427/-
03-1-13- KUMARASWAMY REDDY 1000/- 21,427/-
04-1-13-
05-1-13-
06-1-13-
07-1-13-
08-1-13-
09-1-13-
10-1-13-
11-1-13-
12-1-13-
13-1-13-
14-1-13-
15-1-13-
16-1-13-
17-1-13-
18-1-13-
19-1-13-
20-1-13-
21-1-13-
22-1-13-
23-1-13-
24-1-13-
25-1-13-
26-1-13-
27-1-13-
28-1-13-
29-1-13-
30-1-13-
31-1-13-
SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

1 Responses to నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

  1. మీకూ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

     

Blog Archive

Followers