అనంతపురంలోని PRK కళాశాల కరస్పాండెంట్ డి.కె.పవన్ కుమార్ గారి కుమార్తె దుర్గాశరణ్యు పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా జీవనికి 20,000/- విరాళం అందించారు.  శరణ్యు 5వ తరగతి చదువుతోంది.  జీరో స్థాయి నుంచి ఎదిగిన పవన్ కుమార్ గారి జీవితం సక్సెస్ స్టోరీ.  జీవనికి ఎప్పటికీ అండగా ఉంటానని తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని ఆయన పదేపదే చెప్పారు. వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER
BALANCE AS ON 30-11-2012  5880/-
01-12-12- SANDHYA SAMEERA 10,000/- 15,880/-
02-12-12- expenditure staff salaries 14,000/- dhobi 500/- 1380/-
03-12-12- MANJULA 1000/- OBUL REDDY 500/- 2880/-
04-12-12- 30,000/- drawn from ANDHRA BANK 32,880/-
05-12-12- expenditure gas 5700/- milk 4500/- 22,680/-
06-12-12- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 22,980/-
07-12-12- expenditure provisions 9850/- vegetables 1000/-  12,130/-
08-12-12- expenditure kitchen utensils 1580/- 10,550/-
09-12-12- expenditure gas stove 2000/- 8,550/-
10-12-12- LAKSHMI TEJA 1000/- SRIT CANTEEN STAFF 880/- 10,430/-
11-12-12- MUKUNDA 2000/- 12,430/-
12-12-12- expenditure gas stove + accessories 3250/- dhobi 1000/- 8180/-
13-12-12- 
14-12-12-
15-12-12-
16-12-12-
17-12-12-
18-12-12-
19-12-12-
20-12-12-
21-12-12-
22-12-12-
23-12-12-
24-12-12-
25-12-12-
26-12-12-
27-12-12-
28-12-12-
29-12-12-
30-12-12-
31-12-12-


 SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-


on
categories: | edit post

4 వ్యాఖ్యలు

 1. పవన్ సార్ గురింఛి తెలుసు,
  మీరు చెప్పింది అక్షరాలా నిజం,
  దుర్గా శరణ్య కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు :)

   
 2. durgeswara Says:
 3. chiranjeeva chiran jeeva

   
 4. durgeswara Says:
 5. chiranjeeva chiranjeeva

   
 6. దుర్గా శరణ్యు కి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.

   

Blog Archive

Followers