అనంతపురం జిల్లా
లోనే ఉత్తమ ప్రమాణాలతో నడుస్తున్న శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల SRIT వారు ఎప్పటిలానే ఉచిత విద్య ఆఫర్ చేసారు. 10 వేల ర్యాంకు లోపల ఉన్న విద్యార్థులకు పూర్తి ఉచిత విద్య అందించనున్నారు. అలాగే ఈ పిల్లలు ఇంజనీరింగ్ పరీక్షలో 80% మార్కులు తెచ్చుకుంటే కాలేజీ యాజమాన్యం 10,000/- ఇవ్వనున్నారు. విద్యార్థులు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని SRIT కరస్పాండెంట్ సాంబశివా రెడ్డి గారు తెలిపారు.DAILY BALANCE SHEET - JULY

BALANCE AS ON 30-6-2011 10,150/-


01- 7-11 - expenditure office assistant salary 1000/- 9,150/-
02- 7-11 - expenditure stationary, medical ( bhanu ) 1800/- 7,350/-
03- 7-11 - UMADEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 300/- 7,650/-
04- 7-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA RGHAVENDRA 500/- 8,450/-
05- 7-11 - expenditure regestration of amendment 1000/- 7,450/-
06- 7-11 - PARAMESH 100/- AMAENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 7,850/-
07- 7-11 - MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 8,250/-
08- 7-11 - MAHESH 100/- SUDHAKAR REDDY 100/- VENKAT NAIDU 200/- 8,650/-
09- 7-11 - CHANDRAMOHAN REDDY 200/- ANIL KUMAR REDDY 100/- 8,950/-
10- 7-11 - RAMSESH 200/- CHANIKYA 200/- RAM MOHAN NAIDU 200/- 9,550/-
11- 7-11 - PRATHAP REDDY 400/- 9,950/-
12- 7-11 - PURNA CHANDRA RAO 1000/- 10,950/-
13- 7-11 - expenditure audit ( IT exemption proposals ) 2800/- 8150/-
14- 7-11 - ADINARAYANA REDDY 500/- 8,650/-
15- 7-11 - MEDA PRASAD 2000/- 10,650/-
16- 7-11 - NIL
17- 7-11 - NIL
18- 7-11 - NIL
19- 7-11 - NIL
20- 7-11 - NIL
21- 7-11 - NIL
22- 7-11 - NIL
23- 7-11 - NIL
24- 7-11 - NIL
25- 7-11 - NIL
26- 7-11 - NIL
27- 7-11 - NIL
28- 7-11 - NIL
29- 7-11 - NIL
30- 7-11 - NIL
31- 7-11 - NIL 10,650/-

SCHOOL FEES DETAILS

TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID

JUNE - 40,000/-
JULY - 50,000/-EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALYAM

land----------------- 5,00,000
site cleaning---------- 12,100
ec--------------------------600
registration------------- 8800
land survey - 1200
site cleaning - 15,000/-
site cleaning - 27,000/-

Read Moreబెంగళూరులో ఉన్న Infinite Solutions కంపెనీ జీవనికి 30,000/-

విరాళం అందించింది. ఇందుకు తోడ్పడిన
SUDARSAN REDDY,

DIVYA, TONY
గార్లకు మరియు జీవని సభ్యులు చంద్రమోహన్, సురేష్

రెడ్డి
గార్లకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.DAILY BALANCE SHEET - JULY

BALANCE AS ON 30-6-2011 10,150/-


01- 7-11 - expenditure office assistant salary 1000/- 9,150/-
02- 7-11 - expenditure stationary, medical ( bhanu ) 1800/- 7,350/-
03- 7-11 - UMADEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 300/- 7,650/-
04- 7-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA RGHAVENDRA 500/- 8,450/-
05- 7-11 - expenditure regestration of amendment 1000/- 7,450/-
06- 7-11 - PARAMESH 100/- AMAENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 7,850/-
07- 7-11 - MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 8,250/-
08- 7-11 - MAHESH 100/- SUDHAKAR REDDY 100/- VENKAT NAIDU 200/- 8,650/-
09- 7-11 - CHANDRAMOHAN REDDY 200/- ANIL KUMAR REDDY 100/- 8,950/-
10- 7-11 - RAMSESH 200/- CHANIKYA 200/- RAM MOHAN NAIDU 200/- 9,550/-
11- 7-11 - PRATHAP REDDY 400/- 9,950/-
12- 7-11 - PURNA CHANDRA RAO 1000/- 10,950/-
13- 7-11 - expenditure audit ( IT exemption proposals ) 2800/- 8150/-
14- 7-11 - ADINARAYANA REDDY 500/- 8,650/-
15- 7-11 - MEDA PRASAD 2000/- 10,650/-
16- 7-11 - NIL
17- 7-11 - NIL
18- 7-11 - NIL
19- 7-11 - NIL
20- 7-11 - NIL
21- 7-11 - NIL
22- 7-11 - NIL
23- 7-11 - NIL
24- 7-11 - NIL
25- 7-11 - NIL
26- 7-11 -
27- 7-11 -
28- 7-11 -
29- 7-11 -
30- 7-11 -
31- 7-11 -

SCHOOL FEES DETAILS

TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID

JUNE - 40,000/-
JULY - 50,000/-EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALYAM

land----------------- 5,00,000
site cleaning---------- 12,100
ec--------------------------600
registration------------- 8800
land survey - 1200
site cleaning - 15,000/-
site cleaning - 27,000/-Read More

జీవనికి ముందునుంచి వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్న కర్ణా రాజవర్ధన్ రెడ్డి ( U.S ) ,
కర్ణా జగన్మోహన్ రెడ్డి ( IBM, Hyderabad ) సోదరులు 2 లక్షల అందజేశారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

DAILY BALANCE SHEET - JULY

BALANCE AS ON 30-6-2011 10,150/-


01- 7-11 - expenditure office assistant salary 1000/- 9,150/-
02- 7-11 - expenditure stationary, medical ( bhanu ) 1800/- 7,350/-
03- 7-11 - UMADEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 300/- 7,650/-
04- 7-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA RGHAVENDRA 500/- 8,450/-
05- 7-11 - expenditure regestration of amendment 1000/- 7,450/-
06- 7-11 - PARAMESH 100/- AMAENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 7,850/-
07- 7-11 - MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 8,250/-
08- 7-11 - MAHESH 100/- SUDHAKAR REDDY 100/- VENKAT NAIDU 200/- 8,650/-
09- 7-11 - CHANDRAMOHAN REDDY 200/- ANIL KUMAR REDDY 100/- 8,950/-
10- 7-11 - RAMSESH 200/- CHANIKYA 200/- RAM MOHAN NAIDU 200/- 9,550/-
11- 7-11 - PRATHAP REDDY 400/- 9,950/-
12- 7-11 - PURNA CHANDRA RAO 1000/- 10,950/-
13- 7-11 - expenditure audit ( IT exemption proposals ) 2800/- 8150/-
14- 7-11 - ADINARAYANA REDDY 500/- 8,650/-
15- 7-11 - MEDA PRASAD 2000/- 10,650/-
16- 7-11 - NIL
17- 7-11 - NIL
18- 7-11 -
19- 7-11 -
20- 7-11 -
21- 7-11 -
22- 7-11 -
23- 7-11 -
24- 7-11 -
25- 7-11 -
26- 7-11 -
27- 7-11 -
28- 7-11 -
29- 7-11 -
30- 7-11 -
31- 7-11 -

SCHOOL FEES DETAILS

TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID

JUNE - 40,000/-
JULY - 50,000/-EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALYAM

land----------------- 5,00,000
site cleaning---------- 12,100
ec--------------------------600
registration------------- 8800
land survey - 1200
site cleaning - 15,000/-
site cleaning - 27,000/-

Read More
ప్రముఖ బ్లాగర్ మరియు కథా రచయిత్రి రమ్య గీతిక గారు తమ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా జీవనికి 10,116/- విరాళం అందించారు. గీతిక గారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


గీతిక గారి బ్లాగులు:

http://ramya-ramyam.blogspot.com/

http://jabilli.in
http://myhobbystudio.blogspot.com
DAILY BALANCE SHEET - JULY

BALANCE AS ON 30-6-2011 10,150/-


01- 7-11 - expenditure office assistant salary 1000/- 9,150/-
02- 7-11 - expenditure stationary, medical ( bhanu ) 1800/- 7,350/-
03- 7-11 - UMADEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 300/- 7,650/-
04- 7-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA RGHAVENDRA 500/- 8,450/-
05- 7-11 - expenditure regestration of amendment 1000/- 7,450/-
06- 7-11 - PARAMESH 100/- AMAENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 7,850/-
07- 7-11 - MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 8,250/-
08- 7-11 - MAHESH 100/- SUDHAKAR REDDY 100/- VENKAT NAIDU 200/- 8,650/-
09- 7-11 - CHANDRAMOHAN REDDY 200/- ANIL KUMAR REDDY 100/- 8,950/-
10- 7-11 - RAMSESH 200/- CHANIKYA 200/- RAM MOHAN NAIDU 200/- 9,550/-
11- 7-11 -
12- 7-11 -
13- 7-11 -
14- 7-11 -
15- 7-11 -
16- 7-11 -
17- 7-11 -
18- 7-11 -
19- 7-11 -
20- 7-11 -
21- 7-11 -
22- 7-11 -
23- 7-11 -
24- 7-11 -
25- 7-11 -
26- 7-11 -
27- 7-11 -
28- 7-11 -
29- 7-11 -
30- 7-11 -
31- 7-11 -

SCHOOL FEES DETAILS

TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID

JUNE - 40,000/-
JULY - 50,000/-EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALYAM

land----------------- 5,00,000
site cleaning---------- 12,100
ec--------------------------600
registration------------- 8800
land survey - 1200
site cleaning - 15,000/-
site cleaning - 27,000/-
Read More


photoshop: sowmya alamuru


జీవని పిల్లలని బ్లాగర్లు ఇప్పటికి మూడుసార్లు పలకరించారు. కార్తీక్,బంతి,తార,ఒంగోల్ శీను, చిలమకూరు విజయమోహన్ గార్లు అనంతపురం వచ్చారు. వీరందరికంటే ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్నది మన రాజ్ కుమార్ కు.

రాజ్ కుమార్ దగ్గర ఉన్న వింత వస్తువు ( శరత్కాలం శరత్ గారి మాటల్లో...) కెమెరా వారిని బాగా ఆకర్షిస్తుంది. ఎప్పుడూ రాజ్ దగ్గర పిల్లలు గుంపుగా మూగి ఉంటారు. అలాగే ఆయన పిల్లల్లో కలిసిపోయి తానూ పిల్లాడైపోతారు.
ఫోటోగ్రఫీ హాబీ అయినప్పటికీ ఓపిగ్గా ప్రతి ఒక్కరి ఫోటో తీసి, తిరిగి వాటిని డెవలప్ చేసి అందరికీ ఇచ్చారు. పిల్లలకు ఒక మధురమైన ఙ్ఞాపకాన్ని అందించారు.

రాజ్ కుమార్ కు జీవని పిల్లల తరఫున పుట్టిన రోజు శుభాంక్షలు ( పని ఒత్తిడి వల్ల టపా ఆలస్యంగా పెట్టాల్సి వచ్చింది )

ఇక జీవనికి అందించే విరాళాలకు పన్ను మినహాయింపు లభించనుంది. ఈ నెల 11 న తిరుపతి కార్యాలయానికి రావలసిందిగా ఆదాయపు పన్ను శాఖ వారు లేఖ పంపారు. ఇప్పటికిప్పుడు కాకపోయినా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం చివరకు పని పూర్తవుతుందని అంచనా.photos : raj kumar

DAILY BALANCE SHEET - JULY


BALANCE AS ON 30-6-2011 10,150/-


01- 7-11 - expenditure office assistant salary 1000/- 9,150/-
02- 7-11 - expenditure stationary, medical ( bhanu ) 1800/- 7,350/-
03- 7-11 - UMADEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 300/- 7,650/-
04- 7-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA RGHAVENDRA 500/- 8,450/-
05- 7-11 - expenditure regestration of amendment 1000/- 7,450/-
06- 7-11 -
07- 7-11 -
08- 7-11 -
09- 7-11 -
10- 7-11 -
11- 7-11 -
12- 7-11 -
13- 7-11 -
14- 7-11 -
15- 7-11 -
16- 7-11 -
17- 7-11 -
18- 7-11 -
19- 7-11 -
20- 7-11 -
21- 7-11 -
22- 7-11 -
23- 7-11 -
24- 7-11 -
25- 7-11 -
26- 7-11 -
27- 7-11 -
28- 7-11 -
29- 7-11 -
30- 7-11 -
31- 7-11 -

SCHOOL FEES DETAILS

TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID

JUNE - 40,000/-EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALYAM

land----------------- 5,00,000
site cleaning---------- 12,100
ec--------------------------600
registration------------- 8800
land survey - 1200
site cleaning - 15,000/-
site cleaning - 27,000/-Read More

Blog Archive

Followers