ప్రముఖ బ్లాగర్ మరియు కథా రచయిత్రి రమ్య గీతిక గారు తమ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా జీవనికి 10,116/- విరాళం అందించారు. గీతిక గారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


గీతిక గారి బ్లాగులు:

http://ramya-ramyam.blogspot.com/

http://jabilli.in
http://myhobbystudio.blogspot.com
DAILY BALANCE SHEET - JULY

BALANCE AS ON 30-6-2011 10,150/-


01- 7-11 - expenditure office assistant salary 1000/- 9,150/-
02- 7-11 - expenditure stationary, medical ( bhanu ) 1800/- 7,350/-
03- 7-11 - UMADEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 300/- 7,650/-
04- 7-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA RGHAVENDRA 500/- 8,450/-
05- 7-11 - expenditure regestration of amendment 1000/- 7,450/-
06- 7-11 - PARAMESH 100/- AMAENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 7,850/-
07- 7-11 - MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 8,250/-
08- 7-11 - MAHESH 100/- SUDHAKAR REDDY 100/- VENKAT NAIDU 200/- 8,650/-
09- 7-11 - CHANDRAMOHAN REDDY 200/- ANIL KUMAR REDDY 100/- 8,950/-
10- 7-11 - RAMSESH 200/- CHANIKYA 200/- RAM MOHAN NAIDU 200/- 9,550/-
11- 7-11 -
12- 7-11 -
13- 7-11 -
14- 7-11 -
15- 7-11 -
16- 7-11 -
17- 7-11 -
18- 7-11 -
19- 7-11 -
20- 7-11 -
21- 7-11 -
22- 7-11 -
23- 7-11 -
24- 7-11 -
25- 7-11 -
26- 7-11 -
27- 7-11 -
28- 7-11 -
29- 7-11 -
30- 7-11 -
31- 7-11 -

SCHOOL FEES DETAILS

TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID

JUNE - 40,000/-
JULY - 50,000/-EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALYAM

land----------------- 5,00,000
site cleaning---------- 12,100
ec--------------------------600
registration------------- 8800
land survey - 1200
site cleaning - 15,000/-
site cleaning - 27,000/-
on
categories: | edit post

1 Responses to జీవనికి బ్లాగర్ రమ్య గీతిక గారి విరాళం 10,116/-

 1. Anonymous Says:
 2. If you have come across any bright students coming from poor financial
  background who have finished their 10th standard this year and scored
  more than 80%, please ask them to contact the NGO - Prerana (supported
  by Infosys foundation).
  The NGO is conducting a written test and those who clear the test will
  be eligible for financial help for their further studies.
  Please ask the students to contact the people mentioned below to get the form:
  580, Shubhakar, 44th Cross, 1st ‘A’ Main Road, Jayanagar, 7th Block,
  Bangalore .
  Contact numbers:
  1. Ms. Saraswati - 99009 06338
  2. Mr. Shivkumar - 99866 30301
  3. Ms. Bindu - 99645 34667
  Even if you don't know anyone, please pass on this info, someone might
  be in need of this help
  --S.Ramu
  apmediakaburlu.blogspot.com

   

Blog Archive

Followers