చందమామ పుస్తకాలు స్పాన్సర్ చేయమని నిన్న పెట్టిన పోస్టుకు దాతలు వెంటనే స్పందించారు. 

1. భైరవభట్ల కామేశ్వరరావు గారు 

తెలుగు భాషాశాస్త్రం మీద గొప్ప పట్టున్న భైరవభట్లగారు అనేక వ్యాసాలు కథలు రాసారు, వీటిని ఇక్కడ చూడవచ్చు. 

http://eemaata.com/em/?page_id=28&aa=%E0%B0%AD%E0%B1%86%E0%B1%96%E0%B0%B0%E0%B0%B5%E0%B0%AD%E0%B0%9F%E0%B1%8D%E0%B0%B2+%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%B0+%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%81

http://andhraamrutham.blogspot.in/2012/03/blog-post_25.html

2. రవి గారు, న్యూజెర్సీ. వీరు బ్లాగర్ కాదు, కానీ బ్లాగులు చూస్తుంటారు.

3. మరొక అఙ్ఞాత కూడా యూకె నుంచి స్పందించారు.

వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు.   
DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER
BALANCE AS ON 31-8-2012  29,322/-

01-9-12-  Office Asst. salary 2000/-  27,322/-
02-9-12-  expenditure hostel workers salaries 7300/-  20,022/-
03-9-12-  expenditure milk 3350/- 16,672/- 
04-9-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 26,672/-
05-9-12-  UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 26,972/-
06-9-12-  expenditure dhobi 1500/- gas 1500/- office stationery 1000/- vegetables 300/-22,672/-
07-9-12-  expenditure cleaning liquids 2300/- vegetables month bill 1760/- provisions 10,000/- 8612/-
08-9-12-  expenditure gas stove 1000/- dosa pan 1400/- 6212/- 
09-9-12-  expenditure eggs 200/- 6012/- 
10-9-12-  expenditure vegetables + medicines 500/- 5512/-
11-9-12-  VASUDEVA REDDY 5000/- 10512/-
12-9-12-  expenditure gas 2700/- 7812/-
13-9-12-  expenditure dhobi 800/- 7012/-
14-9-12-  expenditure school ties 800/- 6212/-
15-9-12-  KUMARA SWAMY REDDY 1000/- 7212/-
16-9-12-  expenditure land phone installation 1500/- 5712/-
17-9-12-  M.RAJAKUMAR REDDY 4000/- 9712/-
18-9-12-  NIL
19-9-12-  NIL
20-9-12-  expenditure vegetables 700/- 9012/-
21-9-12-  drawn 2,30,000/- from Andhra bank a/c, 2 lakh to JEEVANI VIDYALAYAM building fund
22-9-12-  expenditure hemanth+gangotri+ganesh medical 1000/- 38,012
23-9-12-  expenditure dhobi 500/- 37,512/- 
24-9-12-  expenditure dresses 3500/- 34,012/-
25-9-12-  SURESH REDDY 300/- PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 34,712/-
26-9-12- RAM SESH 200/- CHANDRAMOHAN REDDY 200/- SRIHARSHA 200/- 35,312/-
27-9-12- RAM MOHAN NAIDU 200/- GOWRI SHANKAR 500/- MANJUNATH REDDY 400/- 36,412/-
28-9-12- SATISH DHANUNJAYA 200/- VENKAT NAIDU 300/- 36,912/- 
29-9-12- NARAYANA REDDY 1000/- ANITHA 1000/- KUMARI 500/- 39,412/-
30-9-12- OBULESU 200/- 39,612/-
31-9-12- expenditure 500/- dobhi 700/- provisions 38412/-

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-  

Read Moreమిత్రులారా కథల పుస్తకాలు పిల్లల మనోవికాసానికి తోడ్పడతాయని మనకు తెలుసు. అందుకే నెలనెలా చందమామ, కొత్తపల్లి పుస్తకాలు పిల్లలకు అందజేయాలని అనుకుంటున్నాము. వీటిని onlineలోనే subscribe చేయవచ్చు. వీటిని స్పాన్సర్ చేయాలని అనుకునేవారు jeevani.sv@gmailకు దయచేసి మెయిల్ చేయగలరు. ఇదివరకే జీవనికి రెగ్యులర్గా విరాళం ఇస్తున్న దాతలు కొత్తవారికి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. 
చందమామ తెలుగు - 2 ( బాలురు, బాలికలకు )
చందమామ ఇంగ్లీష్ - 2
కొత్తపల్లి  - 2 http://www.chandamama.com/lang/TEL/index.htm
http://www.chandamama.com/index.htm
http://blog.kottapalli.in/2012/02/blog-post.html


ఇంకా ఏవైనా పిల్లల పుస్తకాలు మీకు తెలిసి ఉంటే దయచేసి చెప్పండి.
అలాగే పుస్తకాలు చదివే వారి దగ్గర వృధాగా పిల్లల పుస్తకాలు ఉంటే జీవని పిల్లలకు విరాళం ఇవ్వాల్సిందిగా అభ్యర్తిస్తున్నాము.

ధన్యవాదాలతో
జీవని


DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER
BALANCE AS ON 31-8-2012  29,322/-

01-9-12-  Office Asst. salary 2000/-  27,322/-
02-9-12-  expenditure hostel workers salaries 7300/-  20,022/-
03-9-12-  expenditure milk 3350/- 16,672/- 
04-9-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 26,672/-
05-9-12-  UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 26,972/-
06-9-12-  expenditure dhobi 1500/- gas 1500/- office stationery 1000/- vegetables 300/-22,672/-
07-9-12-  expenditure cleaning liquids 2300/- vegetables month bill 1760/- provisions 10,000/- 8612/-
08-9-12-  expenditure gas stove 1000/- dosa pan 1400/- 6212/- 
09-9-12-  expenditure eggs 200/- 6012/- 
10-9-12-  expenditure vegetables + medicines 500/- 5512/-
11-9-12-  VASUDEVA REDDY 5000/- 10512/-
12-9-12-  expenditure gas 2700/- 7812/-
13-9-12-  expenditure dhobi 800/- 7012/-
14-9-12-  expenditure school ties 800/- 6212/-
15-9-12-  KUMARA SWAMY REDDY 1000/- 7212/-
16-9-12-  expenditure land phone installation 1500/- 5712/-
17-9-12-  M.RAJAKUMAR REDDY 4000/- 9712/-
18-9-12-  NIL
19-9-12-  NIL
20-9-12-  expenditure vegetables 700/- 9012/-
21-9-12-  drawn 2,30,000/- from Andhra bank a/c, 2 lakh to JEEVANI VIDYALAYAM building fund
22-9-12-  expenditure hemanth+gangotri+ganesh medical 1000/- 38,012
23-9-12-  expenditure dhobi 500/- 37,512/- 
24-9-12-
25-9-12-
26-9-12- 
27-9-12-
28-9-12- 
29-9-12-
30-9-12- 
31-9-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-  

Read Moreసింగపూర్లో ఉంటున్న గోపాలక్రిష్ణ, ఉష దంపతుల గారాలపట్టి దియా క్రిష్ణ పుట్టినరోజు జీవనిలో జరిగింది. నెల ముందే ఉష గారు సింగపూర్ నుంచి మాట్లాడి ప్లాన్ చేసారు. కానీ ఇక్కడికొచ్చేసరికి సమయాభావం వల్ల కార్యక్రమాన్ని కుదించారు. పిల్లలతో ఎక్కువసేపు గడపాలని వారు అనుకున్నా వీలుకాలేదు. చిన్నారి దియాకు జీవని పిల్లల తరఫున పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. 
DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER
BALANCE AS ON 31-8-2012  29,322/-

01-9-12-  Office Asst. salary 2000/-  27,322/-
02-9-12-  expenditure hostel workers salaries 7300/-  20,022/-
03-9-12-  expenditure milk 3350/- 16,672/- 
04-9-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 26,672/-
05-9-12-  UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 26,972/-
06-9-12-  expenditure dhobi 1500/- gas 1500/- office stationery 1000/- vegetables 300/-22,672/-
07-9-12-  expenditure cleaning liquids 2300/- vegetables month bill 1760/- provisions 10,000/- 8612/-
08-9-12-  expenditure gas stove 1000/- dosa pan 1400/- 6212/- 
09-9-12-  expenditure eggs 200/- 6012/- 
10-9-12-  expenditure vegetables + medicines 500/- 5512/-
11-9-12-  VASUDEVA REDDY 5000/- 10512/-
12-9-12-  expenditure gas 2700/- 7812/-
13-9-12-  expenditure dhobi 800/- 7012/-
14-9-12-  expenditure school ties 800/- 6212/-
15-9-12-  KUMARA SWAMY REDDY 1000/- 7212/-
16-9-12-  expenditure land phone installation 1500/- 5712/-
17-9-12-  M.RAJAKUMAR REDDY 4000/- 9712/-
18-9-12-  NIL
19-9-12-  NIL
20-9-12-
21-9-12-
22-9-12- 
23-9-12-
24-9-12-
25-9-12-
26-9-12- 
27-9-12-
28-9-12- 
29-9-12-
30-9-12- 
31-9-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/- 


Read Moreమిత్రులారా బ్రాడ్ బ్యాండ్ సౌకర్యం లేకపోవడం వల్ల కొన్ని పుట్టినరోజు వేడుకలు అప్పటికప్పుడు పోస్ట్ చేయలేకపోయాము. డాటాకార్డ్ తో ఇన్నాళ్ళు లాక్కొచ్చాము. ఇందులో ఒక్కో ఫోటో అప్లోడ్ చేయడానికి అరగంట పట్టేది. అందుకే ఇప్పుడు ఒకేసారి అన్నీ పెడుతున్నాము.  


ప్రవీణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు happy birth day to LIKHIT PRAJWAL s/o MEDA PRASAD, Teacher, Anantapur 


DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER
BALANCE AS ON 31-8-2012  29,322/-

01-9-12-  Office Asst. salary 2000/-  27,322/-
02-9-12-  expenditure hostel workers salaries 7300/-  20,022/-
03-9-12-  expenditure milk 3350/- 16,672/- 
04-9-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 26,672/-
05-9-12-  UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 26,972/-
06-9-12-  expenditure dhobi 1500/- gas 1500/- office stationery 1000/- vegetables 300/-22,672/-
07-9-12-  expenditure cleaning liquids 2300/- vegetables month bill 1760/- provisions 10,000/- 8612/-
08-9-12-  expenditure gas stove 1000/- dosa pan 1400/- 6212/- 
09-9-12-  expenditure eggs 200/- 6012/- 
10-9-12-  expenditure vegetables + medicines 500/- 5512/-
11-9-12-  VASUDEVA REDDY 5000/- 10512/-
12-9-12-  expenditure gas 2700/- 7812/-
13-9-12-  expenditure dhobi 800/- 7012/-
14-9-12-  expenditure school ties 800/- 6212/-
15-9-12-  KUMARA SWAMY REDDY 1000/- 7212/-
16-9-12-  expenditure land phone installation 1500/- 5712/-
17-9-12-  M.RAJAKUMAR REDDY 4000/- 9712/-
18-9-12-  NIL
19-9-12-  NIL
20-9-12-
21-9-12-
22-9-12- 
23-9-12-
24-9-12-
25-9-12-
26-9-12- 
27-9-12-
28-9-12- 
29-9-12-
30-9-12- 
31-9-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/- 

Read More

మిత్రులారా ఇది జీవని సభ్యులు శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ శుభవార్తే. రాష్ట్రంలో ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు ఏటా కొన్ని చొప్పున మూతపడుతున్నాయి. వందలాది సీట్లు ఖాళీగా మిగిలిపోతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అద్భుతం సృష్టించింది. స్థాపించిన 5 సంవత్సరాలకే నెంబర్ వన్ స్థానానికి ఎదిగింది. మొన్నటి కౌన్సిలింగ్ లో 98% సీట్లు ఫిలప్ అయిపోయాయి. ఐటిలో మాత్రం 13 సీట్లు మిగిలాయి. ఇవి కూడా సెకెండ్ ఫేజ్లో భర్తీ కానున్నాయి. 

దీని వెనుక కరస్పాండెంట్ సాంబశివారెడ్డి అకుంఠిత దీక్ష, కళాశాల సిబ్బంది శ్రమ ఉన్నాయి. 

సాంబశివారెడ్డి లేకపోతే జీవని ఈ స్థాయిలో ఉండేది కాదు. ఎందరో మిత్రులు సహాయసహకారాలు అందిస్తున్నా, హాస్టల్ నిర్మాణం ఇప్పుడు నిర్వహణ చాలా చాలా కష్టమైన పని. జీవనికి అన్నీ తానై కొండంత అండగా సాంబశివారెడ్డి ఉంటున్నారు. 


నిజానికి ఆయన్ ఔదార్యం, మానవతా దృక్పథం, స్నేహశీలత అడుగడుగునా శ్రేయోభిలాషుల్ని తయారుచేసిపెట్టాయి. SRIT లో పిల్లలు చదువుతున్నారంటే తల్లిదండ్రులు నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు అని భావిస్తారు. 


మా అందరికీ అలాంటి మిత్రుడు ఉండటం మేము అదృష్టంగా భావిస్తాము. జీవనికి ఆయన ప్రధానకార్యదర్శి కావడం గర్వకారణం.


SRIT దినదినాభివృద్ధి చెందాలని గొప్ప స్థాయికి చేరుకోవాలని జీవని కుటుంబం తరఫున దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాము. 


Read More
హైదరాబాద్ కు చెందిన హేమంత్ కుమార్ రెడ్డి గారు, తమ తల్లిదండ్రులు జి.వి.రమణా రెడ్డి మరియు అన్నపూర్ణమ్మ గార్ల ఙ్ఞాపకార్థం జీవనికి 1 లక్ష విరాళం అందించారు. హేమంత్ గారికి,  ఇందుకు సహకారం అందించిన రిటైర్డ్ అధికారి జి.ఆర్.ఎస్. రెడ్డి గారికి, ఆలిండియా రేడియోలో పనిచేస్తున్న నాగేశ్వర రెడ్డి గారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. Read More


తాడిపత్రికి చెందిన నిరంజన్ రెడ్డి గారు జీవనికి పెద్ద ఎలెక్ట్రిక్ కుక్కర్ విరాళంగా ఇచ్చారు. తాడిపత్రిలో పేరు పొందిన ఎలెక్ట్రిక్ షాప్ శశి ఎంటర్ ప్రైజెస్ యజమాని వీరు. ప్రస్తుతం ఈ కుక్కర్లోనే అన్నం వండుతున్నారు. పిల్లల తరఫున నిరంజన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER
BALANCE AS ON 31-8-2012  29,322/-

01-9-12-  Office Asst. salary 2000/-  27,322/-
02-9-12-  expenditure hostel workers salaries 7300/-  20,022/-
03-9-12-  expenditure milk 3350/- 16,672/- 
04-9-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 26,672/-
05-9-12-  UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 26,972/-
06-9-12-  expenditure dhobi 1500/- gas 1500/- office stationery 1000/- vegetables 300/-22,672/-
07-9-12-  expenditure cleaning liquids 2300/- vegetables month bill 1760/- provisions 10,000/- 8612/-
08-9-12-  expenditure gas stove 1000/- dosa pan 1400/- 6212/- 
09-9-12-  expenditure eggs 200/- 6012/- 
10-9-12-  expenditure vegetables + medicines 500/- 5512/-
11-9-12-  VASUDEVA REDDY 5000/- 10512/-
12-9-12-  expenditure gas 2700/- 7812/-
13-9-12-  expenditure dhobi 800/- 7012/-
14-9-12-  expenditure school ties 800/- 6212/-
15-9-12- 
16-9-12- 
17-9-12-
18-9-12- 
19-9-12-
20-9-12-
21-9-12-
22-9-12- 
23-9-12-
24-9-12-
25-9-12-
26-9-12- 
27-9-12-
28-9-12- 
29-9-12-
30-9-12- 
31-9-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/- 

Read More

Blog Archive

Followers