పేరు తెల్పడానికి ఇష్టపడని బ్లాగర్ జీవనికి బియ్యం కొనాల్సిందిగా 2000/- విరాళం అందించారు. 
వారికి జీవని తరఫున ధన్యవాదాలు తెల్పుతున్నాము.

మిత్రులారా జీవనికి ఇక నుంచి వివిధ వస్తువుల రూపేణా కూడా విరాళం అందించవచ్చు. 
ఒక పూట టిఫిన్, లంచ్, స్నాక్స్ + మిల్క్, డిన్నర్ ఇలా విడివిడిగా కూడా స్పాన్సర్ చేయవచ్చు.

నార్పల సప్తగిరి రెడ్డి, అనిత దంపతులు ఇప్పటికే ప్రతివారం ఎగ్ స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు.

ఉజ్జాయింపుగా ఒక పూట ఖర్చు కింది విధంగా ఉంటుంది. ఈ నెలాఖరుకు పక్కా అంచనా వస్తుంది.
టిఫిన్ ఒక్కొక్కరికి 10/- అందరికీ 400/-
లంచ్ 15/- 600/-
డిన్నర్ 15/- 600/-
స్నాక్స్ మరియు మిల్క్ 10/- 400/-
ఒకరోజు సాధారణ భోజనం 2000/- అవుతుంది. అన్ని పూటలూ కలిపి.
స్పెషల్ మీల్తో కలిపి అయితే 3000/- కావచ్చు.

ఇక ఎవరివద్దైనా పిల్లలకు సంబంధించిన పుస్తకాలు ఉండి డొనేట్ చేయాలి అనుకుంటే వాటిని కూడా పంపవచ్చు. 

చిరునామా: జీవని స్వచ్చంద సంస్థ, రోటరీపురం గ్రామం, బుక్కరాయ సముద్రం మండలం, అనంతపురం జిల్లా. ఫోన్: 9440547123 


DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER
BALANCE AS ON 31-8-2012  29,322/-

01-9-12-  Office Asst. salary 2000/-  27,322/-
02-9-12-  expenditure hostel workers salaries 7300/-  20,022/-
03-9-12-  expenditure milk 3350/- 16,672/- 
04-9-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 26,672/-
05-9-12-  UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 26,972/-
06-9-12-  expenditure dhobi 1500/- gas 1500/- office stationery 1000/- vegetables 300/-22,672/-
07-9-12-  
08-9-12- 
09-9-12- 
10-9-12- 
11-9-12- 
12-9-12- 
13-9-12- 
14-9-12- 
15-9-12- 
16-9-12- 
17-9-12-
18-9-12- 
19-9-12-
20-9-12-
21-9-12-
22-9-12- 
23-9-12-
24-9-12-
25-9-12-
26-9-12- 
27-9-12-
28-9-12- 
29-9-12-
30-9-12- 
31-9-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers