హేమలత గారు ING VYSYA BANKలో పనిచేస్తున్నారు. ఈనెలే మొదటి జీతం తీసుకున్నారు. ఈ రోజు   ఆమె పుట్టినరోజు కూడా. ఈ రెండు సందర్భాలను కలుపుకుని జీవనికి వచ్చి పిల్లలకు స్వీట్లు, పెన్నులు, పేస్టులు, కందిపప్పు అందజేసారు. వారితోపాటు వారి మిత్రులు జయశ్రీ, నాగార్జున కూడా వచ్చారు. వీరందరికీ ధన్యవాదాలు  తెలియజేస్తున్నాము. 
హేమలత గారు SRIT లో పూర్వ విద్యార్థిని. 

DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER
BALANCE AS ON 31-8-2012  29,322/-

01-9-12-  Office Asst. salary 2000/-  27,322/-
02-9-12-  expenditure hostel workers salaries 7300/-  20,022/-
03-9-12-  expenditure milk 3350/- 16,672/- 
04-9-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 26,672/-
05-9-12-  UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 26,972/-
06-9-12-  expenditure dhobi 1500/- gas 1500/- office stationery 1000/- vegetables 300/-22,672/-
07-9-12-  expenditure cleaning liquids 2300/- vegetables month bill 1760/- provisions 10,000/- 8612/-
08-9-12-  expenditure gas stove 1000/- dosa pan 1400/- 6212/- 
09-9-12-  expenditure eggs 200/- 6012/- 
10-9-12-  expenditure vegetables + medicines 500/- 5512/-
11-9-12- 
12-9-12- 
13-9-12- 
14-9-12- 
15-9-12- 
16-9-12- 
17-9-12-
18-9-12- 
19-9-12-
20-9-12-
21-9-12-
22-9-12- 
23-9-12-
24-9-12-
25-9-12-
26-9-12- 
27-9-12-
28-9-12- 
29-9-12-
30-9-12- 
31-9-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/- 


on
categories: | edit post

2 వ్యాఖ్యలు

  1. Anonymous Says:
  2. Hema latha garu happy bday, thanks for showcasing your beautiful heart.

     
  3. durgeswara Says:
  4. శుభాకాంక్షలు

     

Blog Archive

Followers