తాడిపత్రికి చెందిన నిరంజన్ రెడ్డి గారు జీవనికి పెద్ద ఎలెక్ట్రిక్ కుక్కర్ విరాళంగా ఇచ్చారు. తాడిపత్రిలో పేరు పొందిన ఎలెక్ట్రిక్ షాప్ శశి ఎంటర్ ప్రైజెస్ యజమాని వీరు. ప్రస్తుతం ఈ కుక్కర్లోనే అన్నం వండుతున్నారు. పిల్లల తరఫున నిరంజన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER
BALANCE AS ON 31-8-2012  29,322/-

01-9-12-  Office Asst. salary 2000/-  27,322/-
02-9-12-  expenditure hostel workers salaries 7300/-  20,022/-
03-9-12-  expenditure milk 3350/- 16,672/- 
04-9-12-  SANDHYA SAMEERA 10,000/- 26,672/-
05-9-12-  UMADEVI 100/- KRISHNAMURTHY 100/- SUGUNA 100/- 26,972/-
06-9-12-  expenditure dhobi 1500/- gas 1500/- office stationery 1000/- vegetables 300/-22,672/-
07-9-12-  expenditure cleaning liquids 2300/- vegetables month bill 1760/- provisions 10,000/- 8612/-
08-9-12-  expenditure gas stove 1000/- dosa pan 1400/- 6212/- 
09-9-12-  expenditure eggs 200/- 6012/- 
10-9-12-  expenditure vegetables + medicines 500/- 5512/-
11-9-12-  VASUDEVA REDDY 5000/- 10512/-
12-9-12-  expenditure gas 2700/- 7812/-
13-9-12-  expenditure dhobi 800/- 7012/-
14-9-12-  expenditure school ties 800/- 6212/-
15-9-12- 
16-9-12- 
17-9-12-
18-9-12- 
19-9-12-
20-9-12-
21-9-12-
22-9-12- 
23-9-12-
24-9-12-
25-9-12-
26-9-12- 
27-9-12-
28-9-12- 
29-9-12-
30-9-12- 
31-9-12- 

SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST--------- 20,000/-
SEPTEMBER --- 30,000/- 

on
categories: | edit post

1 Responses to 12,000/- కుక్కర్ విరాళం

  1. నా పేరు శివరాం రెడ్డి, నేను webdesigner ని మీకు బ్లాగర్ లో ఎటువంటి మార్పులు కాని, డౌట్ లు కానీ, సమస్యలు కానీ ఉంటె నాకు తెలియజేయండి నేను నావంతు సహాయం చేయగలను. నా మెయిల్ ఐడి sivaram.dadu@gmail.com


    దన్యవాదములు

     

Blog Archive

Followers