మిత్రులారా జీవని హోం ప్రారంభం అయ్యాక పిల్లల్ని వారి బంధువుల దగ్గరకు పంపడం తగ్గించిన విషయం మీకు తెలిసిందే. వేసవి సెలవుల్లో మే 1 నుంచి 15 వరకు సమ్మర్ క్యాంపు నిర్వహించాలని అనుకుంటున్నాము.
బ్యాచులు
ఎల్.కెజి - 2వ తరగతి
3-5
6-8
సమ్మర్ క్యాంపులోని అంశాలు
విద్యాపరమైనవి: సైన్సు ప్రయోగాలు, అన్ని సబ్జెక్టుల్లోని కృత్యాలు, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, చక్కగా రాయడం
కళలు: డ్రాయింగ్, జానపద సంగీతం, డ్యాన్స్
ఇతరాలు: అందరికీ కుట్టు మిషన్, కరెంటు బేసిక్స్, నైతిక విలువలు, యోగా, ధ్యానం
ఇలా మనకు దొరికే రిసోర్స్ పర్సన్స్ బట్టి చేయాలి అనుకుంటున్నాము.
మీకు ఆసక్తి ఉంటే మీరూ పిల్లలకు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే జీవనికి ఇదే మా ఆహ్వానం
పాల్గొనేవారికి భోజనం వసతి సౌకర్యాలు ఉంటాయి
సమ్మర్ క్యాంప్ లో కొత్తగా మీకు తెలిసిన అంశాలు ఉంటే దయచేసి తెల్పండి
ధన్యవాదాలతో
జీవని 

jeevani.sv@gmail.com


DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-

DAILY BALANCE SHEET - FEBRUARY
BALANCE AS ON 31-11-2013  
2,057/-
01-2-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- ANONYMOUS  3000/- 15,057/-
02-2-13- expenditure staff salaries 14,000/-  1,057/-
03-2-13- 30,000/- drawn from bank 31,057/-
04-2-13- expenditure milk 4000/- 27,057/-
05-2-13- SUGUNA, UMADEVI, KRISHNA MURTHY 300/-27,357/-
06-2-13- expenditure for special meals 2000/- land line bill ( including net ) 1300/- 24,057
07-2-13- KUMARA SWAMY REDDY 2000/- 26,057/-
08-2-13- expenditure dhobi 1000/- 25,057/-
09-2-13- ADITYA VARDHAN REDDY 10,000/- ( credited to JEEVANI VIDYALAYAM fund )
10-2-13- expenditure provisions + vegetables 12750/- 12,307/-
11-2-13- expenditure pens, medicines etc.. 500/- 11,807/-
12-2-13- G. RAMESH 1000/- SUVEENA 2000/- 14,807/-
13-2-13- 20,000/- drawn from ANDHRA BANK 34,807/-
14-2-13- expenditure current bill 18,211/- gas 1850/- 14,746/-
15-2-13- KIRAN 400/- VARAPRASAD 300/- 15,446/-
16-2-13- expenditure note books 285/- 15,161/-
17-2-13- GANESH 1500/- 16,661/- RATNAKAR 3000/- ( same amount spent for special meals )
18-2-13- expenditure dobhi 500/- gas 1850/- 14311/-
19-2-13- expenditure lamps 3500/- 10,811/-
20-2-13- expenditure vegetables+medical manisha, indraja 2500/- 8,311/-
21-2-13- expenditure barber 120/- 8,191/-
22-2-13- expenditure for pipe line 5500/- 2,691/-
23-2-13- expenditure dobhi 500/- 2,191/-
24-2-13- KARNA JAGANMOHAN REDDY 2000/- SIREESHA 2000/- 6,191/-
25-2-13- PADMANABHA REDDY 1000/- 7,191/-
26-2-13- expenditure sugar, vegetables etc.. 500/- 6,691/-
27-2-13- SURESH REDDY 300/- AMARENDER REDDY 200/- RAMSESH 200/- SRIHARSHA 200/- RAMMOHAN NAIDU 200/-
28-2-13- MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- VENKATA NAIDU 300/- ( for website 1800/- )SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/- 
JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/- https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aso8oPfX32igdEVKZW1RNzFYcEJJOFJwT21RVUR3Qmc&usp=sharing

Read Moreచిత్తూరులో ఉన్న ప్రముఖ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల Sreenivasa Institute of Technology and Management Studies  విద్యార్థులు జీవని పిల్లలకు 13,000/- విలువ చేసే పుస్తకాలు, బ్యాగులు తదితర స్టేషనరీ అందజేసారు. విద్యార్థుల ప్రతినిధులుగా ఈ విరాళాన్ని అందించిన కవిత, లావణ్య, దివ్య, లిఖిత, షర్మిల గార్లకు పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. 

DONATIONS FOR JEEVANI VIDYALAYAM 

TOTAL ESTIMATION : 5,00,000/-
  
SANTHI, S/W, BANGALORE - 10,000/-
ADITYA VARDHAN REDDY  - 10,000/-

DAILY BALANCE SHEET - FEBRUARY
BALANCE AS ON 31-11-2013  
2,057/-
01-2-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- ANONYMOUS  3000/- 15,057/-
02-2-13- expenditure staff salaries 14,000/-  1,057/-
03-2-13- 30,000/- drawn from bank 31,057/-
04-2-13- expenditure milk 4000/- 27,057/-
05-2-13- SUGUNA, UMADEVI, KRISHNA MURTHY 300/-27,357/-
06-2-13- expenditure for special meals 2000/- land line bill ( including net ) 1300/- 24,057
07-2-13- KUMARA SWAMY REDDY 2000/- 26,057/-
08-2-13- expenditure dhobi 1000/- 25,057/-
09-2-13- ADITYA VARDHAN REDDY 10,000/- ( credited to JEEVANI VIDYALAYAM fund )
10-2-13- expenditure provisions + vegetables 12750/- 12,307/-
11-2-13- expenditure pens, medicines etc.. 500/- 11,807/-
12-2-13- G. RAMESH 1000/- SUVEENA 2000/- 14,807/-
13-2-13- 20,000/- drawn from ANDHRA BANK 34,807/-
14-2-13- expenditure current bill 18,211/- gas 1850/- 14,746/-
15-2-13- KIRAN 400/- VARAPRASAD 300/- 15,446/-
16-2-13- expenditure note books 285/- 15,161/-
17-2-13- GANESH 1500/- 16,661/- RATNAKAR 3000/- ( same amount spent for special meals )
18-2-13- expenditure dobhi 500/- gas 1850/- 14311/-
19-2-13-
20-2-13-
21-2-13-
22-2-13-
23-2-13-
24-2-13-
25-2-13-
26-2-13-
27-2-13-
28-2-13-SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/- 
JANUARY-------40,000/-
FEBRUARY----- 20,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-Read More

Blog Archive

Followers