ఒక సీనియర్ బ్లాగర్ తమ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా జీవని కార్పస్ ఫండ్ కోసం 5000/- విరాళంగా అందించారు. పిల్లల తరఫున వారికి వారి శ్రీమతికి పెళ్ళిరోజు శుభాకాంక్షలు. విరాళానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers