మిత్రులారా
వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి జీవని కొత్త పిల్లలకు అవకాశం ఇస్తోంది
మీ పరిధిలో ఎవరైనా తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు ఉంటె దయచేసి తెలపండి
అయితే రెండు షరతులు
1. వారు 5-7 సంవత్సరాల మధ్య వారు అయి ఉండాలి.
2. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు చనిపోయిన వారు అయి ఉండాలి
కుల మత ప్రాంత పట్టింపులు లేవు
పిల్లలు జీవితంలో స్థిరపడే వరకు జీవని బాధ్యత వహిస్తుంది
వారికి తల్లిదండ్రులకు లేని లోటు లేకుండా నాణ్యమైన జీవన శైలి చదువు ఆరోగ్యం అన్ని అందించగలము
ఈ విషయాన్నీ మీకు తెలిసినవారికి చెప్పండి
ఎక్కడో ఉన్న ఎవరికో మీ వాళ్ళ ఉపయోగం జరగవచ్చు
సంప్రదించవలసిన నెంబరు 9505201111
ధన్యవాదాలు  

Read More

Blog Archive

Followers