జీవని ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు Srinivasa Ramanujan Institute of Technology కరస్పాండెంట్ సాంబశివారెడ్డి అత్త గారు నిర్మలా దేవి. వీరి గురించి ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా వీరు రిటైర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఖాళీ సమయమంతా జీవనికి ఇతర సేవాకార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తుంటారు. తమ కాలనీలో పిల్లల్ని బడుల్లో చేర్పించడం, హాస్టళ్ళలో చేర్పించడం. ఇలా వారు రోజూ క్షణం తీరిక లేకుండా ఇతరులకు ఏదో రకంగా సహాయపడుతుంటారు.


సరే వీరికి తెలిసిన ఒకామె భర్త యేడాది కిందట చనిపోయారు. ఆమెకు పెన్షన్ రావాల్సి ఉంది. ఎన్నిసార్లు అర్జీలు ఇచ్చినా పని జరగలేదు. ఇది నిర్మలా దేవి గారి దృష్టికి వచ్చింది. ఇద్దరూ కలిసి అధికారులను కలిశారు. మొన్న రచ్చబండ కార్యక్రమం జరిగినపుడు అక్కడికి మళ్ళీ వెళ్ళారు. కార్యక్రమానికి అనంతపురం ఎమ్మెల్యే గారు కూడా వచ్చారు. ఆయన PA చంద్ర మా గ్రూప్ అందరికీ దగ్గరి మిత్రుడు. చంద్ర వెంటనే వీరిని గుర్తు పట్టి వీరి అర్జీ తీసుకుని పని చేయిస్తాను అని హామీ ఇచ్చి పంపాడు. ఆ తర్వాత నెలలోనే పెన్షన్ వచ్చింది.


ఒక సంవత్సరం పాటు  ఎన్నో సార్లు తిరిగి తిరిగి విసిగి వేసారాక ఆమె మొదటిసారి పెన్షన్ తీసుకుంది. నిర్మలాదేవి గారికి ధన్యవాదాలు తెల్పింది. తన మొదటి పెన్షన్ ను జీవనికి విరాళంగా అందించింది. నిర్మల గారు వద్దన్నా ఆమె వినలేదు. ఆ విరాళం 200 రూపాయలు అయినా ఆమె స్థాయికి, ఈ వితరణ అమూల్యమైందిగానే అనిపించింది.  

DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER

BALANCE AS ON 31-10-2011 14,080/-

01-11-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 13,080/- 
02-11-11 - SUPRIYA 3000/- 16,080/- 
03-11-11 - PURNA CHANDRA RAO 600/- KIRAN KUMAR REDDY 200/- 16,880/-
04-11-11 - UMA MAHESH 500/- SUDHAKAR REDDY 100/- 17,480/-
05-11-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 300/- 18,080/-
06-11-11 - PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- 18,380/-
07-11-11 - SANTOSH  100/- RAMASESH PRASAD 200/- 18,680/-
08-11-11 - VICTOR BABU 500/- SREENIVASULA REDDY 500/-19,680/-
09-11-11 - KIRAN 200/- VARA PRASAD 100/- 19,980/-
10-11-11 - RAM MOHAN NAIDU 200, CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 20,380/-
11-11-11 - RAHAMAN 1000/- GITHA VANI 1000/- 22,380/-
12-11-11 - CHAITANYA 2000/- UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- 24,580/-
13-11-11 - AKSHATHA 300/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 25,080/-
14-11-11 - CHANDRA SEKHAR REDDY 600/- KRISHNA MURTHY 100/- 25,780/-
15-11-11 - KANTHI RAJU 3000/- 28,780/-
16-11-11 - 20,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 8,780/- 
17-11-11 - AMRUTHA VALLI 1000/- 9,780/-
18-11-11 - RAJENDRA MUNICIPAL HIGH SCHOOL STAFF 900/- 10,680
19-11-11 - Chi. SAKETH 20,000/- 30,680/-
20-11-11 - 20,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 10,680
21-11-11 - NIL
22-11-11 - expenditure medical rmanji, sunitha, lavanya & stationery 2000/- 8,680/-
23-11-11 - 5000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund  3,680/-
24-11-11 - NIL
25-11-11 - NIL
26-11-11 - NIL
27-11-11 - NIL
28-11-11 - NIL
29-11-11 - NIL
30-11-11 - NIL

SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-


EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------------- 7,35,000
site cleaning------------------------- 54,100
ec----------------------------------------600
registration---------------------------- 8800
land survey --------------------------- 1200
demand draft for bore----------------- 2200
Bore drilling --------------------------30,000
Sub mersible bore+accessories----- 36,500

==========================

TOTAL-------------------------------8,68,400jeevani vidyalayam latest pic - hostel buildingRead Moreసిమెంట్ ఇతర వస్తువుల కోసం షెడ్ నిర్మాణం పూర్తయింది.
పిల్లర్లు వేయడానికి గుంతలు తీయడం జరిగింది.
ఈ వారంలో పిల్లర్స్ వేస్తున్నాము.

DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER

BALANCE AS ON 31-10-2011 14,080/-

01-11-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 13,080/- 
02-11-11 - SUPRIYA 3000/- 16,080/- 
03-11-11 - PURNA CHANDRA RAO 600/- KIRAN KUMAR REDDY 200/- 16,880/-
04-11-11 - UMA MAHESH 500/- SUDHAKAR REDDY 100/- 17,480/-
05-11-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 300/- 18,080/-
06-11-11 - PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- 18,380/-
07-11-11 - SANTOSH  100/- RAMASESH PRASAD 200/- 18,680/-
08-11-11 - VICTOR BABU 500/- SREENIVASULA REDDY 500/-19,680/-
09-11-11 - KIRAN 200/- VARA PRASAD 100/- 19,980/-
10-11-11 - RAM MOHAN NAIDU 200, CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 20,380/-
11-11-11 - RAHAMAN 1000/- GITHA VANI 1000/- 22,380/-
12-11-11 - CHAITANYA 2000/- UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- 24,580/-
13-11-11 - AKSHATHA 300/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 25,080/-
14-11-11 - CHANDRA SEKHAR REDDY 600/- KRISHNA MURTHY 100/- 25,780/-
15-11-11 - KANTHI RAJU 3000/- 28,780/-
16-11-11 - 20,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 8,780/- 
17-11-11 - AMRUTHA VALLI 1000/- 9,780/-
18-11-11 - RAJENDRA MUNICIPAL HIGH SCHOOL STAFF 900/- 10,680
19-11-11 - Chi. SAKETH 20,000/- 30,680/-
20-11-11 - 20,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 10,680
21-11-11 - NIL
22-11-11 - expenditure medical rmanji, sunitha, lavanya & stationery 2000/- 8,680/-
23-11-11 - 5000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund  3,680/-
24-11-11 - NIL
25-11-11 - NIL
26-11-11 - NIL
27-11-11 - NIL
28-11-11 -
29-11-11 -
30-11-11 -


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-


EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------------- 7,35,000
site cleaning------------------------- 54,100
ec----------------------------------------600
registration---------------------------- 8800
land survey --------------------------- 1200
demand draft for bore----------------- 2200
Bore drilling --------------------------30,000
Sub mersible bore+accessories----- 36,500

==========================

TOTAL-------------------------------8,68,400Read More


హైదరాబాద్ కు చెందిన ఒక సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ జీవనికి 10,000/- విరాళం అందించారు. అయనకు జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER

BALANCE AS ON 31-10-2011 14,080/-

01-11-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 13,080/- 
02-11-11 - SUPRIYA 3000/- 16,080/- 
03-11-11 - PURNA CHANDRA RAO 600/- KIRAN KUMAR REDDY 200/- 16,880/-
04-11-11 - UMA MAHESH 500/- SUDHAKAR REDDY 100/- 17,480/-
05-11-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 300/- 18,080/-
06-11-11 - PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- 18,380/-
07-11-11 - SANTOSH  100/- RAMASESH PRASAD 200/- 18,680/-
08-11-11 - VICTOR BABU 500/- SREENIVASULA REDDY 500/-19,680/-
09-11-11 - KIRAN 200/- VARA PRASAD 100/- 19,980/-
10-11-11 - RAM MOHAN NAIDU 200, CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 20,380/-
11-11-11 - RAHAMAN 1000/- GITHA VANI 1000/- 22,380/-
12-11-11 - CHAITANYA 2000/- UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- 24,580/-
13-11-11 - AKSHATHA 300/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 25,080/-
14-11-11 - CHANDRA SEKHAR REDDY 600/- KRISHNA MURTHY 100/- 25,780/-
15-11-11 - KANTHI RAJU 3000/- 28,780/-
16-11-11 - 20,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 8,780/- 
17-11-11 - AMRUTHA VALLI 1000/- 9,780/-
18-11-11 - RAJENDRA MUNICIPAL HIGH SCHOOL STAFF 900/- 10,680
19-11-11 - Chi. SAKETH 20,000/- 30,680/-
20-11-11 - 20,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 10,680
21-11-11 - NIL
22-11-11 - expenditure medical rmanji, sunitha, lavanya & stationery 2000/- 8,680/-
23-11-11 - 5000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund  3,680/-
24-11-11 - NIL
25-11-11 - NIL
26-11-11 -
27-11-11 -
28-11-11 -
29-11-11 -
30-11-11 -


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-


EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------------- 7,35,000
site cleaning------------------------- 54,100
ec----------------------------------------600
registration---------------------------- 8800
land survey --------------------------- 1200
demand draft for bore----------------- 2200
Bore drilling --------------------------30,000
Sub mersible bore+accessories----- 36,500

==========================

TOTAL-----------------------8,68,400
Read More
మిత్రులారా వివిధ రకాల అవాంతరాలను దాటుకుని ఈ రోజు జీవని విద్యాలయం నిర్మాణం మొదలైంది. శంకుస్థాపన జరిగి కొన్ని నెలలు గడిచినప్పటికీ ఏదో ఒక అడ్డంకి వస్తూ వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. 
జూన్ కల్లా జీవని విద్యాలయం పూర్తి కాగలదని ఆశిస్తున్నాము. ఇంత పురోగతికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.Read More

నెదర్లాండ్స్ లో ఉంటున్న చి.సాకేత్ తరఫున తల్లిదండ్రులు జీవనికి 20,000/- విరాళం అందించారు. చిన్నారి సాకేత్ కు, కుటుంబ సభ్యులకు పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER

BALANCE AS ON 31-10-2011 14,080/-

01-11-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 13,080/- 
02-11-11 - SUPRIYA 3000/- 16,080/- 
03-11-11 - PURNA CHANDRA RAO 600/- KIRAN KUMAR REDDY 200/- 16,880/-
04-11-11 - UMA MAHESH 500/- SUDHAKAR REDDY 100/- 17,480/-
05-11-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 300/- 18,080/-
06-11-11 - PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- 18,380/-
07-11-11 - SANTOSH  100/- RAMASESH PRASAD 200/- 18,680/-
08-11-11 - VICTOR BABU 500/- SREENIVASULA REDDY 500/-19,680/-
09-11-11 - KIRAN 200/- VARA PRASAD 100/- 19,980/-
10-11-11 - RAM MOHAN NAIDU 200, CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 20,380/-
11-11-11 - RAHAMAN 1000/- GITHA VANI 1000/- 22,380/-
12-11-11 - CHAITANYA 2000/- UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- 24,580/-
13-11-11 - AKSHATHA 300/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 25,080/-
14-11-11 - CHANDRA SEKHAR REDDY 600/- KRISHNA MURTHY 100/- 25,780/-
15-11-11 - KANTHI RAJU 3000/- 28,780/-
16-11-11 - 20,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 8,780/- 
17-11-11 - AMRUTHA VALLI 1000/- 9,780/-
18-11-11 - RAJENDRA MUNICIPAL HIGH SCHOOL STAFF 900/- 10,680
19-11-11 - Chi. SAKETH 20,000/- 30,680/-
20-11-11 - 20,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 10,680
21-11-11 -
22-11-11 -
23-11-11 -
24-11-11 -
25-11-11 -
26-11-11 -
27-11-11 -
28-11-11 -
29-11-11 -
30-11-11 -


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-

EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------------- 7,35,000
site cleaning------------------------- 54,100
ec----------------------------------------600
registration---------------------------- 8800
land survey --------------------------- 1200
demand draft for bore----------------- 2200
Bore drilling --------------------------30,000
Sub mersible bore+accessories----- 36,500
Read More


ఎక్కడివో ఈ మేఘాలు
ఆప్యాయతానురాగాల్ని పదిలంగా మోసుకొచ్చి
ప్రేమ జల్లులతో చిన్నారులను తడిపి ముద్ద చేస్తాయి.
వారి అస్థిత్వానికి అర్థాన్ని ఇస్తాయి
ఆ జాలి చూపులకు ఆత్మ స్థైర్యాన్ని ఇస్తాయి 
ఒంటరితనాన్ని తరిమివేస్తాయి
ఈ ప్రపంచమంతా తమ కోసమే ఉందన్న భావనను 
పిల్లల్లో నింపుతాయి...
ఓ దయార్ద్ర బ్లాగు మిత్రులారా మీకు పిల్లల తరఫున ఎన్నిసార్లు ధన్యవాదాలు తెల్పాలి...

కార్తీక్ పెళ్ళి సందర్భంగా ఎనిమిది మంది బ్లాగర్లు అనంతపురం వచ్చారు. సౌమ్య,అపర్ణ,కిరణ్,ఒంగోలు శ్రీను,రాజ్ కుమార్,బంతి, రెహమాన్, నాగార్జున గార్లు. 


సౌమ్య గారు పిల్లలకు రబ్బర్ బ్యాండ్స్, పప్పీ పిన్స్, బెల్టులు తెచ్చారు. వాటిని పెట్టుకుని పిల్లలు మురిసిపోయారు. 

ఎప్పటిలా రాజ్ కెమెరాతో పిల్లల్ని ఆకట్టుకున్నారు.

రెహమాన్ తన లాప్ టాప్ తో తెలుగు నేర్పించారు.

బంతి ఆటాడిస్తే శ్రీను గారు కమాన్ హిట్ మీ ( 'అతడు ' లో  బ్రమ్హానందంలా) అని పిల్లల్ని ఆడుకున్నారు.
కిరణ్, అపర్ణలు మొత్తం సీన్ ఆస్వాదిస్తూ నిలబడ్డారు.

సందడి సందడిగా పండగగా గడచిపోయింది.

ఇంతమందిని కలపడానికి కారకుడైన కార్తీక్ కు శుభాకాంక్షలు.
కార్తీక్ దంపతులకు ఆయురారోగ్యాలతో చక్కటి జీవితాన్ని ప్రసాదించాలని పిల్లలు, జీవని సభ్యుల తరఫున దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ...

మీ,
జీవని.   జీవని విద్యాలయం సైట్ దగ్గరికి వెళ్లోస్తూ....
DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER

BALANCE AS ON 31-10-2011 14,080/-

01-11-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 13,080/- 
02-11-11 - SUPRIYA 3000/- 16,080/- 
03-11-11 - PURNA CHANDRA RAO 600/- KIRAN KUMAR REDDY 200/- 16,880/-
04-11-11 - UMA MAHESH 500/- SUDHAKAR REDDY 100/- 17,480/-
05-11-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 300/- 18,080/-
06-11-11 - PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- 18,380/-
07-11-11 - SANTOSH  100/- RAMASESH PRASAD 200/- 18,680/-
08-11-11 - VICTOR BABU 500/- SREENIVASULA REDDY 500/-19,680/-
09-11-11 - KIRAN 200/- VARA PRASAD 100/- 19,980/-
10-11-11 - RAM MOHAN NAIDU 200, CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 20,380/-
11-11-11 - RAHAMAN 1000/- GITHA VANI 1000/- 22,380/-
12-11-11 - CHAITANYA 2000/- UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- 24,580/-
13-11-11 - AKSHATHA 300/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 25,080/-
14-11-11 - CHANDRA SEKHAR REDDY 600/- KRISHNA MURTHY 100/- 25,780/-
15-11-11 - KANTHI RAJU 3000/- 28,780/-
16-11-11 - 20,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 8,780/- 
17-11-11 - AMRUTHA VALLI 1000/- 9,780/-
18-11-11 - RAJENDRA MUNICIPAL HIGH SCHOOL STAFF 900/- 10,680
19-11-11 - Chi. SAKETH 20,000/- 30,680/-
20-11-11 - 20,000/- credited into JEEVANI VIDYALYAM building fund 10,680
21-11-11 -
22-11-11 -
23-11-11 -
24-11-11 -
25-11-11 -
26-11-11 -
27-11-11 -
28-11-11 -
29-11-11 -
30-11-11 -


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-

EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------------- 7,35,000
site cleaning------------------------- 54,100
ec----------------------------------------600
registration---------------------------- 8800
land survey --------------------------- 1200
demand draft for bore----------------- 2200
Bore drilling --------------------------30,000
Sub mersible bore+accessories----- 36,500


Read More

Blog Archive

Followers