అట్లాంటాలో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్న సి.సి.ఉదయభాస్కర రెడ్డి జీవనికి Toshiba CAMILEO®
 S20 1080p HD Camcorder బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఉదయ్ నాకు బాల్యమిత్రుడు. కెమెరా నాకోసం తెస్తే 
దాన్ని జీవనికి బహుమతిగా పరిగణించమని కోరాను. తనకు జీవని గురించి తెలీదు. గతంలో ఇక్కడికి 
వచ్చినపుడు జీవని ఇంకా ప్రారంభించలేదు. పిల్లల గురించి వివరించగానే ఉదయ్ తన వంతు సహకారం 
అందిస్తానని చెప్పారు. చాలా రోజుల్నుంచి విరాళం ఇవ్వాలని ప్రయత్నిస్తున్నాని కానీ ఎక్కడ ఇవ్వాలా అని 
సంకోచంతో ఆగిపోయానని అన్నారు. మీలాంటి వారికోసమే జీవనిని ఒక ప్లాట్ ఫాంగా రూపొందించామని 
తెలియపరిచాము. ఉదయ్ కు ధన్యవాదాలు. 

జీవనికి కర్ణా రాజవర్ధన్ రెడ్డి స్టిల్ కెమెరా బహూకరించిన విషయం ఇది వరకే మీకు తెలుసు. 


DAILY BALANCE SHEET - NOVEMBER

BALANCE AS ON 31-10-2011 14,080/-

01-11-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 13,080/- 
02-11-11 - SUPRIYA 3000/- 16,080/- 
03-11-11 - PURNA CHANDRA RAO 600/- KIRAN KUMAR REDDY 200/- 16,880/-
04-11-11 - UMA MAHESH 500/- SUDHAKAR REDDY 100/- 17,480/-
05-11-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 300/- 18,080/-
06-11-11 - PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- 18,380/-
07-11-11 - SANTOSH  100/- RAMASESH PRASAD 200/- 18,680/-
08-11-11 - VICTOR BABU 500/- SREENIVASULA REDDY 500/-19,680/-
09-11-11 - KIRAN 200/- VARA PRASAD 100/- 19,980/-
10-11-11 - RAM MOHAN NAIDU 200, CHANDRA MOHAN REDDY 200/- 20,380/-
11-11-11 - RAHAMAN 1000/- GITHA VANI 1000/- 22,380/-
12-11-11 - CHAITANYA 2000/- UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- 24,580/-
13-11-11 - AKSHATHA 300/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 25,080/-
14-11-11 - CHANDRA SEKHAR REDDY 600/- KRISHNA MURTHY 100/- 25,780/-
15-11-11 -
16-11-11 -
17-11-11 -
18-11-11 -
19-11-11 -
20-11-11 -
21-11-11 -
22-11-11 -
23-11-11 -
24-11-11 -
25-11-11 -
26-11-11 -
27-11-11 -
28-11-11 -
29-11-11 -
30-11-11 -


SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------------- 7,35,000
site cleaning------------------------- 54,100
ec----------------------------------------600
registration---------------------------- 8800
land survey --------------------------- 1200
demand draft for bore----------------- 2200
Bore drilling --------------------------30,000
Sub mersible bore+accessories----- 36,500

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers