జీవనికి ముందునుంచి వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్న కర్ణా రాజవర్ధన్ రెడ్డి ( U.S ) ,
కర్ణా జగన్మోహన్ రెడ్డి ( IBM, Hyderabad ) సోదరులు 2 లక్షల అందజేశారు. వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

DAILY BALANCE SHEET - JULY

BALANCE AS ON 30-6-2011 10,150/-


01- 7-11 - expenditure office assistant salary 1000/- 9,150/-
02- 7-11 - expenditure stationary, medical ( bhanu ) 1800/- 7,350/-
03- 7-11 - UMADEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 300/- 7,650/-
04- 7-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA RGHAVENDRA 500/- 8,450/-
05- 7-11 - expenditure regestration of amendment 1000/- 7,450/-
06- 7-11 - PARAMESH 100/- AMAENDER REDDY 200/- SANTOSH 100/- 7,850/-
07- 7-11 - MANJUNATH REDDY 200/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 8,250/-
08- 7-11 - MAHESH 100/- SUDHAKAR REDDY 100/- VENKAT NAIDU 200/- 8,650/-
09- 7-11 - CHANDRAMOHAN REDDY 200/- ANIL KUMAR REDDY 100/- 8,950/-
10- 7-11 - RAMSESH 200/- CHANIKYA 200/- RAM MOHAN NAIDU 200/- 9,550/-
11- 7-11 - PRATHAP REDDY 400/- 9,950/-
12- 7-11 - PURNA CHANDRA RAO 1000/- 10,950/-
13- 7-11 - expenditure audit ( IT exemption proposals ) 2800/- 8150/-
14- 7-11 - ADINARAYANA REDDY 500/- 8,650/-
15- 7-11 - MEDA PRASAD 2000/- 10,650/-
16- 7-11 - NIL
17- 7-11 - NIL
18- 7-11 -
19- 7-11 -
20- 7-11 -
21- 7-11 -
22- 7-11 -
23- 7-11 -
24- 7-11 -
25- 7-11 -
26- 7-11 -
27- 7-11 -
28- 7-11 -
29- 7-11 -
30- 7-11 -
31- 7-11 -

SCHOOL FEES DETAILS

TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID

JUNE - 40,000/-
JULY - 50,000/-EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALYAM

land----------------- 5,00,000
site cleaning---------- 12,100
ec--------------------------600
registration------------- 8800
land survey - 1200
site cleaning - 15,000/-
site cleaning - 27,000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers