అనంతపురంలోని రిజిష్టర్డ్ చిట్ ఫండ్ సంస్థల ప్రతినిధులు కొత్త సంవత్సరం రోజున జీవనిని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వారు 36,000/- విలువ చేసే వస్తుసామగ్రిని బియ్యాన్ని విరాళంగా అందించారు. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. జీవని గురించి వీరందరికీ జిల్లా చిట్ ఫండ్స్ అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ కుమారస్వామి రెడ్డి గారు పరిచయం  చేసారు. కుమారస్వామి గారు జీవనికి ఆర్థికంగా నైతికంగా ఎంతగానో సహకరిస్తున్నారు.
DAILY BALANCE SHEET - JANUARY
BALANCE AS ON 31-12-2012  36,027/-
 
01-1-13- expenditure staff salaries 14,000/- milk 4600/- new year celebrations 3000/- same amount credited in to bank a/c by T.RAGHUNATH REDDY 14427/-
02-1-13- ANANTAPUR Regd. CHITFUNDS REPRESENTATIVES 5500/- CHINNA PULLAIAH 500/- 20,427/-
03-1-13- KUMARASWAMY REDDY 1000/- SATHVIK 6000/- 27,427/-
04-1-13- expenditure gas 3800/- 23,627/-
05-1-13-
06-1-13-
07-1-13-
08-1-13-
09-1-13-
10-1-13-
11-1-13-
12-1-13-
13-1-13-
14-1-13-
15-1-13-
16-1-13-
17-1-13-
18-1-13-
19-1-13-
20-1-13-
21-1-13-
22-1-13-
23-1-13-
24-1-13-
25-1-13-
26-1-13-
27-1-13-
28-1-13-
29-1-13-
30-1-13-
31-1-13-
SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
JANUARY-------40,000/-
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers