ఒక మారుమూల కుగ్రామంలో పుట్టి పేదరికాన్ని మోస్తూ జీవితంలో విజయం సాధించిన ఒక వ్యక్తి అన్న మాటలివి. పత్రికల్లో ఎన్నో విజయగాథలు చదువుతుంటాము. పత్రికలకు ఎక్కని, మనకు తెలిసిన విజయ గాథలు అప్పుడప్పుడు తారసపడుతుంటాయి. కొడిగెనహళ్ళి గురుకుల పాఠశాలలో చదివిన నాగశేఖర్ గారిది అలాంటిదే. తన చదువుకు ఎందరో సహాయపడ్డారని వారి రుణం తీర్చుకోవడానికి తాను పేద విద్యార్థులకు సహాయం చేస్తానని ఆయన చెప్పారు.
నాగ శేఖర్ మెయిల్ యధాతథంగా ......

Also if you find any one who is intelligent and struggling for financial assistant for further studies(eithier engineering, postgraduate or any stage) , please let me know as I am really interested to help them till they complete their education
As I know pains being from remote village and also with poor financial back ground in over coming all odds during my education .  My total education completed because of donations from many people .

ప్రస్తుతం ఆయన సౌదీలో మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నారు. తన కుమార్తె శ్రీ మహి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా జీవనికి 6000/- విరాళం అందించారు. మహికి ఆలస్యంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. నాగశేఖర్ గారి కుటుంబానికి జీవని పిల్లల  తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


DAILY BALANCE SHEET - JANUARY
BALANCE AS ON 31-12-2012  36,027/-
01-1-13- expenditure staff salaries 14,000/- milk 4600/- new year celebrations 3000/- same amount credited in to bank a/c by T.RAGHUNATH REDDY 14427/-
02-1-13- ANANTAPUR Regd. CHITFUNDS REPRESENTATIVES 5500/- CHINNA PULLAIAH 500/- 20,427/-
03-1-13- KUMARASWAMY REDDY 1000/- SATHVIK 6000/- 27,427/-
04-1-13- expenditure gas 3800/- 23,627/-
05-1-13- expenditure dhobi 500/- vegetables 1500/- provisions 5500/- 16127/-
06-1-13- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/-  16427/-
07-1-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- RAMAKRISHNA 500/- 26,927/-
08-1-13- expenditure eggs 200/- 26,727/-
09-1-13- RAMANA REDDY & FRIENDS 10,000/- 36,727/-
10-1-13- expenditure plastic pipes 1000/- notebooks & stationery 500/-  35,227/-
11-1-13- PADMANABHA REDDY 12,000/- 47,227/-
12-1-13- OBI REDDY 1000/- 48,227/-
13-1-13- expenditure for tour 2000/- 46,227/-
14-1-13- expenditure special meal 4000/- ( same amount credited in bank a/c by SREEDEVI ) 42,227/-
15-1-13- expenditure chicken 500/- cricket bat 600/- vegetables 200/- 40,927/-
16-1-13- expenditure current bill 17,050/- bulk sms 5620/-  18,257/-
17-1-13- expenditure electrician 2100/-16,157/-
18-1-13- expenditure inverter 9500/- 6657/-
19-1-13- expenditure vegetables and provisions 3000/- 3657/-
20-1-13- expenditure ad for tutor 160/- 3497/- 
21-1-13-
22-1-13-
23-1-13-
24-1-13-
25-1-13-
26-1-13-
27-1-13-
28-1-13-
29-1-13-
30-1-13-
31-1-13-
SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
JANUARY-------40,000/- 
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

4 వ్యాఖ్యలు

 1. abhinandanalu

   
 2. jeevani Says:
 3. మురళి గారూ ధన్యవాదాలు

   
 4. అభినందించాల్సిన ఆలోచన.

   
 5. jeevani Says:
 6. కొండల రావు గారూ మీ స్పందనకు ధన్యవాదాలు

   

Blog Archive

Followers