మిత్రులారా జీవని పిల్లలకు ఆర్థికంగా ఆసరాగా ఉండాలన్న లక్ష్యంతో ఫిక్సుడు డిపాజిట్లు వేయాలని ఇదివరకు అనుకున్నాము. అయితే అందుకు సంబంధించి పలు సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. దాంతో కొద్దికాలం దాన్ని పక్కన పెట్టాము. కొంతమంది బ్లాగర్ మిత్రులు జీవనికి కార్పస్ ఫండ్ ఉండాలని చాలాసార్లు సూచించారు. పిల్లలకు ఫిక్సుడు డిపాజిట్ల బదులు కార్పస్ ఫండ్ బ్యాంకులో నెలనెలా 5000/- వేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది.
గతంలో ఫిక్సుడు డిపాజిట్ల కోసం బ్లాగర్ సౌమ్య గారు http://vivaha-bhojanambu.blogspot.in/  5000/-

శశి గారు 5000/-  http://itissasiworld.blogspot.in/   విరాళం అందించారు.   వారి విరాళంతోనే దీన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము. వారికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెల్పుతున్నాము. 


DAILY BALANCE SHEET - JANUARY
BALANCE AS ON 31-12-2012  36,027/-
01-1-13- expenditure staff salaries 14,000/- milk 4600/- new year celebrations 3000/- same amount credited in to bank a/c by T.RAGHUNATH REDDY 14427/-
02-1-13- ANANTAPUR Regd. CHITFUNDS REPRESENTATIVES 5500/- CHINNA PULLAIAH 500/- 20,427/-
03-1-13- KUMARASWAMY REDDY 1000/- SATHVIK 6000/- 27,427/-
04-1-13- expenditure gas 3800/- 23,627/-
05-1-13- expenditure dhobi 500/- vegetables 1500/- provisions 5500/- 16127/-
06-1-13- UMADEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/-  16427/-
07-1-13- SANDHYA SAMEERA 10,000/- RAMAKRISHNA 500/- 26,927/-
08-1-13- expenditure eggs 200/- 26,727/-
09-1-13- RAMANA REDDY & FRIENDS 10,000/- 36,727/-
10-1-13-
11-1-13-
12-1-13-
13-1-13-
14-1-13-
15-1-13-
16-1-13-
17-1-13-
18-1-13-
19-1-13-
20-1-13-
21-1-13-
22-1-13-
23-1-13-
24-1-13-
25-1-13-
26-1-13-
27-1-13-
28-1-13-
29-1-13-
30-1-13-
31-1-13-
SCHOOL FEES PAID

JUNE------------ 30,000/-
JULY------------ 20,000/-
AUGUST-------- 20,000/-
SEPTEMBER -- 30,000/-
OCTOBER------40,000/-
NOVEMBER----40,000/-

DECEMBER-----40,000/-
JANUARY-------40,000/- 
STAFF SALARIES

COOKS----------- 6000/-
AYA--------------2500/-
SCAVENGER------2500/-
TUTOR------------1000/-
OFFICE Asst.-----2000/-

on
categories: | edit post

3 వ్యాఖ్యలు

  1. చాలా మంచి పని చేసారు. కార్పస్ ఫండ్ చాలా అవసరం. మంచి ప్రయత్నం.

     
  2. may god bless you in this good work.Iam always with you

     
  3. jeevani Says:
  4. thank you

     

Blog Archive

Followers