స్విట్జర్లాండ్ లొ ఉంటున్న బ్లాగర్ బద్రి గారు జీవనికి 10,000/- విరాళం అందించారు. పిల్లల తరఫున బద్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

బద్రి గారి బ్లాగ్ : http://badrisphotos.blogspot.com/

DAILY BALANCE SHEET - DECEMBER

BALANCE AS ON 30-11-2011 3,680/-

01-12-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 2,680/- 
02-12-11 - UMA DEVI 100/- SUGUNA 100/- KRISHNA MURTHY 100/- 2,980/-
03-12-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 3,280/-
04-12-11 - expenditure stationery+cosmetics 1700/- 1580/-
05-12-11 - NIL
06-12-11 - NIL
07-12-11 - NIL
08-12-11 - NIL
09-12-11 - NIL
10-12-11 - NIL
11-12-11 - NIL
12-12-11 - 
13-12-11 - 
14-12-11 - 
15-12-11 - 
16-12-11 -  
17-12-11 - 
18-12-11 - 
19-12-11 - 
20-12-11 - 
21-12-11 - 
21-12-11 - 
23-12-11 - 
24-12-11 - 
25-12-11 - 
26-12-11 - 
27-12-11 - 
28-12-11 - 
29-12-11 - 
30-12-11 - SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

NOVEMBER 30,000/-
EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------  -------- 7,35,000
site cleaning--------------------------- 54,100
ec----------------------------------   ------600
registration--------------------- -------- 8800
land survey ---------------------------- 1200
demand draft for bore------------------- 2200
Bore drilling ---------------------- -----30,000
Sub mersible bore+accessories------- 36,500
Labor charges--------------------------35,100 ( mason- 26,400 + rod benders- 8,700 ) 
==============================
TOTAL----------------------------------9,03,500
==============================

JEEVANI HOSTEL BUILDING - LATEST PIC


on
categories: | edit post

2 వ్యాఖ్యలు

  1. ఒక మంచి పని కోసం చేయూతనిచ్చినందుకు బద్రి గారికి అభినందనలు.

     
  2. jeevani Says:
  3. @ madhuravani garu
    ధన్యవాదాలు

     

Blog Archive

Followers