శ్రీ. రూపేష్ కుమార్ గారు, సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజనీర్, జె.పి.మోర్గాన్


కంపెనీ, డల్లాస్, టెక్సాస్ ప్రావిన్స్, అమెరికా,, జీవని స్వచ్చంద

సంస్థకు 10000/- రూపాయలు విరాళం ఇచ్చారని తెలియజేయడానికి

సంతోషిస్తున్నాము.


అనుక్షణం ఆనందంగా జీవించండి వీలైనంత మేర సేవ చేయండి...
Join hands with...

JEEVANI

......FOR UNCARED

contact : jeevani.sv@gmail.com
9440547123

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers