చి. వైష్ణవ్ మొదటి పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా తల్లిదండ్రులు డా. లక్ష్మీ నరసింహా రెడ్డి, శ్రీ లక్ష్మి దంపతులకు నిన్న పిల్లందరికీ సబ్బులు, పేస్టులు, పెన్నులు, పెన్సిళ్లు మొదలైన స్టేషనరీ అందజేసారు.

వైష్ణవ్ కు జీవని తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెల్పుతున్నాము.

సెల్ లో తీసిన ఫోటోలు సిస్టం లో లోడ్ కాక పోవడం వల్ల ఫోటోలు పెట్టలేకపోతున్నాము.AUGUST 2010 - DAILY BALANCE SHEET

BALANCE AS ON 31.07.2010 21,691/-


01- 08-10 - NIL
02- 08-10 - expenditure 5000/- school fees ( 16,691 /- )
03- 08-10 - 200/- uma devi, suguna
04- 08-10 - expenditure 410/- medical bill lavanya ( 16,291 /- )
05- 08-10 - NIL
06- 08-10 - expenditure soaps, oils etc.. 526/- ( 15,765 /- )
07- 08-10 - expenditure 1000/- office asst. salary ( 14,765 /- )
08- 08-10 - 500/- ramana murthy ( 15,265 /- )
09- 08-10 - expenditure progress report fees 190/- ( 15,075/- )
10- 08-10- 100/- shafi (15,175/- )
11- 08-10- NIL
12- 08-10- NIL
13- 08-10- 200/- KVN. REDDY ( 15,375/-)
14- 08-10- NIL
15- 08-10-
SCHOOL FEES DEATAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/-
20,000/- 02.08.2010

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers