ఒక మిత్రుడు పంపిన మెయిల్లోవి ఈ చిత్రాలు. సరదాగా తీసుకోండి. జీవని జగమంత కుటుంబం అన్న పాలసీకి కట్టుబడి వుంది. ఎవరు గొప్ప అనే తర్కాలకు సంబంధించి మాత్రం ఈ టపా పెట్టలేదని గమనించ మనవి.


AUGUST 2010 - DAILY BALANCE SHEET

BALANCE AS ON 31.07.2010 21,691/-


01- 08-10 - NIL
02- 08-10 - expenditure 5000/- school fees ( 16,691 /- )
03- 08-10 - 200/- uma devi, suguna
04- 08-10 - expenditure 410/- medical bill lavanya ( 16,291 /- )
05- 08-10 - NIL
06- 08-10 - expenditure soaps, oils etc.. 526/- ( 15,765 /- )
07- 08-10 - expenditure 1000/- office asst. salary ( 14,765 /- )
08- 08-10 - 500/- ramana murthy ( 15,265 /- )
09- 08-10 - expenditure progress report fees 190/- ( 15,075/- )
10- 08-10- 100/- shafi (15,175/- )
11- 08-10- NIL
12- 08-10- NIL
13- 08-10- 200/- KVN. REDDY ( 15,375/-)
14- 08-10- NIL
15- 08-10- NIL
SCHOOL FEES DEATAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/-
20,000/- 02.08.2010

on
categories: | edit post

4 వ్యాఖ్యలు

 1. బావున్నాయండిసిత్రాలు!

   
 2. Anonymous Says:
 3. మరి తెల్లవాళ్ళు చెబితే గాని నమ్మరు అని మీరు తరచూ అంటుంటారే. మీకూ పాశ్చాత్యులంటే ఆరాధ్యభావాలున్నాయిగా!

   
 4. jeevani Says:
 5. అఙ్ఞాత గారూ,

  బహుశా మీరు కోవెల సంతోష్ కుమార్ ను దృష్టిలో పెట్టుకుని అని ఉంటారు. ఆయనకు ఈ బ్లాగుకు కేవలం టెక్నికల్ గానే సంబంధం. విషయంతో సంబంధం లేదు. ఈ బ్లాగులో నాకు తెలిసి అలాంటి అభిప్రాయం ఎపుడూ వెలిబుచ్చలేదు.
  అయినా భలేవారండీ మీరు, వద్దు బాబోయ్ అన్నా అందులోకి లాగేశారుగా ... :)

   
 6. The last one is wrong and the pictures must be swapped.

  ఏషియన్లు కోపం బాహాటంగా ప్రదర్శిస్తారు, కానీ ఒక సారి కోపం వెళ్ళగక్కాక అవతలివాడిమీద కోపం పెద్దగా ఉంచుకోరు - అదే పాశ్చాచ్యులయితే నవ్వుతూనే గొంతు కోస్తారు.

  An Asian would say: Hurt him/her, insult him but dont kill him/her

  A Westerner: Dont hurt the feelings, keep smiling at the other person, but if necessary kill the other person ruthlessly

   

Blog Archive

Followers