మేము...

గూడులేని గువ్వలం... రాలిపోయిన పువ్వులం...
తెగిన పేగు బంధాలకు ఆనవాళ్ళం అందుకే అందరి వాళ్ళం
ఈ లోకం మాదే మా జీవన శిల్పులు మీరే...
ఆశ మా ఊపిరి మీ ఆశీస్సులు మా సిరి.

మాకోసం...

కనురెప్పల జోలిని విప్పుకున్నాం...
గోరంత గోము కాసింత ప్రేమ కురిపించండి.
ప్రేమ కోసం గుండె పరచి ఉంచాం...
మీ కంటి చూపులు ప్రసరించండి
ఆత్మీయాక్షరాలుగా మా మౌన భాషలోకి అనువదించుకుంటాం...!

courtesy: మల్లెల నరసింహమూర్తి, ప్రముఖ కవి, అనంతపురం

photoshop by: తారా & జొ ( ప్ర.పీ.స.స )

jeevani.sv@gmail.com
సాంకేతిక సమస్య వల్ల ( error 400 ) DAILY BALANCE SHEET ను ప్రతి టపా కిందా కనబరుస్తున్నాము. దయచేసి గమనించగలరు.

AUGUST 2010 - DAILY BALANCE SHEET

BALANCE AS ON 31.07.2010 21,691/-


01- 08-10 - NIL
02- 08-10 - expenditure 5000/- school fees ( 16,691 /- )
03- 08-10 - 200/- uma devi, suguna
04- 08-10 - expenditure 410/- medical bill lavanya ( 16,291 /- )
05- 08-10 - NIL
06- 08-10 - expenditure soaps, oils etc.. 526/- ( 15,765 /- )
07- 08-10 - expenditure 1000/- office asst. salary ( 14,765 /- )
08- 08-10 - 500/- ramana murthy ( 15,265 /- )
SCHOOL FEES DEATAILS

40,000/- 20.06.2010
20,000/-
20,000/- 02.08.2010on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers