కర్ణా రాజవర్ధన రెడ్డిగారు జీవనికి పదివేలు విరాళం పంపారు. ఆయన హైదరాబాద్లో డెలాయిట్ లొ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా పని చేస్తున్నారు. రాజవర్ధన్ గారికి జీవని పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.
on
categories: | edit post

1 Responses to జీవనికి 10000/- విరాళం

  1. Hi Raj,

    Thankyou very much for your Donation.

     

Blog Archive

Followers