బ్లాగర్లకు, జీవని సభ్యులకు తెలుగు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈ

పండుగ రోజు విరిసిన ఆనందాలు కలకాలం మీ ఇంట నిలిచిపోవాలని. మీకు,

మీ కుటుంబ సభ్యులకు సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని

కోరుకుంటూ....


మీ అందరి ఆశీస్సులతో బంగారు భవిష్యత్తు కోసం కలలు కంటున్న,

మీ,

జీవని పిల్లలు.


APRIL 2011 DAILY BALANCE SHEET

Balance as on 31-3-11 21,350/-

01- 4-11 - expenditure office Asst. salary 1000/- 20,350/-
02- 4-11 - 300/- UMADEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 20,650/-
03- 4-11 - 500/- HARSHITA 21,150/-
04- 4-11 -
05- 4-11 -
06- 4-11 -
07- 4-11 -
08- 4-11 -
09- 4-11 -
10- 4-11 -
11- 4-11 -
12- 4-11 -
13- 4-11 -
14- 4-11 -
15- 4-11 -
16- 4-11 -
17- 4-11 -
18- 4-11 -
19- 4-11 -
20- 4-11 -
21- 4-11 -
22- 4-11 -
23- 4-11 -
24- 4-11 -
25- 4-11 -
26- 4-11 -
27- 4-11 -
28- 4-11 -
29- 4-11 -
30- 4-11 -on
categories: | edit post

1 Responses to ఉగాది శుభాకాంక్షలు

  1. SRRao Says:
  2. మీకు శ్రీ ఖర నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు

    - శి. రా. రావు
    ఉగాది ఊసులు
    http://sirakadambam.blogspot.com/2011/04/blog-post_04.html

     

Blog Archive

Followers