అనంతపురం, జూనియర్ కళాశాల సమీపంలోని సుదీర్ టింబర్ డిపో వారు15,000/- విలువ చేసే తలుపులు వాటి సామగ్రి విరాళంగా అందించారు. జీవని సంయుక్త కార్యదర్శి చంద్రకాంత్ నాయుడు మిత్రులు సుబ్రమణ్యం గారు. రేటు కాస్త తగ్గించమని చంద్రకాంతు ఆయనకు ఫోన్ చేసారు. తగ్గించడం కాదు మొత్తం డోర్లు అన్నీ విరాళంగా ఇచ్చారు.
ఈ విరాళాన్ని ఆయన తమ తల్లిదండ్రులు శ్రీ.పెద్ద సుబ్బరాయుడు మరియు శ్రీమతి.నాగలక్ష్మమ్మ గార్లు, భార్య శ్రీమతి గీతావాణి కుమారుడు హేమంత్ కార్తీక్‌ల పేరు మీద ఇచ్చారు. వీరందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.
MARCH - 2014 - 1,18,870/-
APRIL - 2014 - 2,09,050/-
MAY - 2014 - 2,98,860/-
JUNE - 2014 - 64,830/-
JULY - 2014 - 2,25,787/- 9,17,397/-
AUGUST - 2014 - 1,22,002/- 10,39,399/-

SEPTEMBER - 2014
6050 - 01.09.14 - iron 
760 - 02.09.14 - plumbing material 
1800 - 03.09.14 - labor for pits 8610/-
4030 - 06.09.14 - mason labor
1300 - 06.09.14 - paints labor 13,940/-
Total - 10,53,339/-

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers