1) రోజుకు 10- 30 నిమిషాల నడక, నవ్వుతూ నడవాలి.
2) రోజులో కనీసం పది నిమిషాలు మౌనంగా, ప్రశాంతంగా గడపండి.
3) పొద్దున లేస్తూనే ఈ వాక్యం పూర్తి చేయండి " ఈ రోజు నా కర్తవ్యాలు ...... "
4) 3 E's ENERGY, ENTHUSIASM, EMPATHY.... 3 F's FAITH, FAMILY, FRIENDS.... తో జీవించండి.
5) 70 ఏళ్ల పైన ఉన్న ముసలివాళ్లతోను, ఆరేళ్ల లోపు పిల్లలతోనూ అపుడపుడు ఎక్కువ సేపు గడపండి.
6) రోజుకు కనీసం ఐదుగురిని నవ్వించే ప్రయత్నం చేయండి.
7) చెరగని చిరునవ్వు అలవాటు చేసుకోండి, మీలో శక్తి పెరుగుతుంటుంది, అదే సమయంలో మనమంటే గిట్టనివారు అసలుoడరు.
8) మన జీవితం ఎంతో గొప్పగా లేకపోవచ్చు కానీ కొంతైనా ఆనందంగా ఉంది కదా!
9) జీవితం చాలా చిన్నది అనవసరంగా ఇతరులను అసహ్యించుకోవడం మానివేయండి.
10) ఎదుటివారు చిన్న తప్పులు చేసినపుడు క్షమించే ప్రయత్నం చేయండి.
11) ఇతరులు మన గురించి ఏమి అనుకుంటున్నారో అనే భావన వదిలేయాలి. అది వారి సమస్య మనది కాదు.


Join hands with...

JEEVANI
......FOR UNCARED

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers