మిత్రులారా రేపు ఉదయం 26.1.2010, 10 గంటలకు జీవని విద్యాలయం బ్రోచర్ ఆవిష్కరణ మరియు జీవని వెబ్ సైట్ ప్రారంభోత్సవం జరగనుంది. వేదిక శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, నల్లారెడ్డి పల్లె, అనంతపురం.


ఈ సందర్భంలోనే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జీవని విరాళాల కోసం ఒక బాక్సు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము.

ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు పిల్లలకు ఒక జత బట్టలు స్పాన్సర్ చేశారు అవి అందజేయనున్నాము.


రెండు సెక్షన్ల విద్యార్థులు నెలకు ఒక్కొక్కరు ఐదు రూపాయల చొప్పున ఫండ్
కలెక్ట్ చేస్తున్నారు వారిని అభినందించడం.

ఇవీ రేపటి కార్యక్రమాలు. అనంతపురంలో ఉన్న మిత్రులు రావడానికి ప్రయత్నించవలసిందిగా కోరుతున్నాము.

అందరికీ హృదయపూర్వక ఆహ్వానం.

మీ,
జీవని.


on
categories: | edit post

1 Responses to ఆహ్వానం

  1. Great new and congrats. We are very eager to see our website as well our broacher. Can please tell me our web url as well please keep our broacher in the site.

     

Blog Archive

Followers