చిన్నారి పి. సాయి తరఫున తల్లిదండ్రులు పి.సునీత మరియు పి.సుబ్బా రెడ్డి గార్లు ( అనంతపురం ) జీవని విద్యాలయం నిర్మాణానికి గానూ 25,000/- విరాళం అందజేశారు. వారికి జీవని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తోంది.

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers