అనంతపురం ఎక్సైజ్ సర్కిల్ ఇనస్పెక్టర్ శ్రీ. నరసింహులు మరియు శ్రీమతి శ్రీ లక్ష్మి గార్లు తమ కుమారుడు చి. హిమవర్ష్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా విరాళం అందించారు. వారందరికీ పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers