శ్రీనివాస రెడ్డి, సబ్ రిజిస్ట్రార్, గుత్తి మరియు శ్రీమతి నాగలక్ష్మి గార్ల కుమారుడు చి. మోక్ష చైతన్య జన్మదినం సందర్బంగా జీవనిలో కేకు కట్ చేసి పిల్లలకు స్వీట్స్ పంచారు.                      శ్రీనివాసరెడ్డి గారు జీవని ప్రధాన బాధ్యుల్లో ఒకరు.  వీరికి పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.                
on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers