జీవని స్వచ్చంద సంస్థకు నాగరాజు, గీతావాణి, మురళీక్రిష్ణ, రోహిత్ గార్లు ఈ రోజు 10011/- విరాళంగా ఇచ్చారు. వారికి బ్లాగు పూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము
మురళీక్రిష్ణ, రోహిత్ గార్ల నుంచి విరాళం అందుకుంటున్న జీవని కోశాధికారి నంజమ్మ గారు.
Join hands with...

JEEVANI

......FOR UNCARED

contact : jeevani.sv@gmail.com
9440547123


.

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers