మిత్రులారా నిన్నటి రోజు అశోక్ (5) అనే అబ్బాయిని మనం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ పిల్లవాడి అమ్మను వాళ్ల నాన్న హత్య చేసి చంపి పారిపోయాడట. అవ్వా తాతలు వాడి ఆలనాపాలనా చూసేవారు. అబ్బాయిది కర్నూల్ జిల్లా ఆదోని.
ఒకటి రెండురోజుల్లో మరో అబ్బాయిని తీసుకోవలసి ఉంది.


Join hands with...

JEEVANI

......FOR UNCARED

contact : jeevani.sv@gmail.com
9440547123

on
categories: | edit post

0 వ్యాఖ్యలు

Blog Archive

Followers