శ్రీనివాస రామానుజన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్న అటెండర్లు 700/- స్వీపర్లు 600/- జీవనికి విరాళం అందించారు. వచ్చే నెల నుంచి తమ జీతంలోంచి 50/- నేరుగా జీవని అకౌంటులోకి వేయిస్తామని వారు చెప్పారు.
అలాగే ఈ సంవత్సరం జీవని చేరదీసిన గంగోత్రి అనే అమ్మాయి తల్లి ( గంగోత్రి సెమీ ఆర్ఫన్, తండ్రి లేడు ) 500/- విరాళం అందించింది. ఆమె దినసరి కూలీగా పనిచేస్తోంది. మేము విరాళాన్ని నిరాకరించాము. కానీ ఆవిడ అంగీకరించలేదు. మీరు ఇంతమందికి ఇలా సహాయం చేస్తున్నపుడు నా వంతుగా ఈ విరాళాన్ని అంగీకరించాలని ఆమె పట్టుబట్టారు. తాను ఆదా చేసి అప్పుడప్పుడు విరాళం అందిస్తానని చెప్పారు.
ఈ పేదల పెద్ద మనసుకు పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.


DAILY BALANCE SHEET - AUGUST

BALANCE AS ON 31-7-2011 10,650/-


01- 8-11 - expenditure office assistant salary 1000/- 9650/-
02- 8-11 - UMA DEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 300/- 9950/-
03- 8-11 - D.SREENIVASULA REDDY 500/- 10,450/-
04- 8-11 - J.VICTOR BABU 500/- 10,950/-
05- 8-11 - expenditure stationery 1330/- medical ganesh, om praksh 870/- 8750/-
06- 8-11 - expenditure school bags etc. 1120/- 7630/-
07- 8-11 -
08- 8-11 -
09- 8-11 -
10- 8-11 -
11- 8-11 -
12- 8-11 -
13- 8-11 -
14- 8-11 -
15- 8-11 -
16- 8-11 -
17- 8-11 -
18- 8-11 -
19- 8-11 -
20- 8-11 -
21- 8-11 -
22- 8-11 -
23- 8-11 -
24- 8-11 -
25- 8-11 -
26- 8-11 -
27- 8-11 -
28- 8-11 -
29- 8-11 -
30- 8-11 -
31- 8-11 -


SCHOOL FEES DETAILS

TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID

JUNE - 40,000/-
JULY - 50,000/-EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALYAM

land----------------- 5,00,000
site cleaning---------- 12,100
ec--------------------------600
registration------------- 8800
land survey - 1200
site cleaning - 15,000/-
site cleaning - 27,000/-
on
categories: | edit post

2 వ్యాఖ్యలు

  1. వాళ్ళు పేదలేమిటి ప్రసాద్ గారూ...మంచి మనసున్న గొప్ప్ ధనవంతులు, గుణవంతులు...వారికి జోహార్లు!

     
  2. jeevani Says:
  3. సౌమ్య గారూ నిజమే.
    స్పందించినందుకు ధన్యవాదాలు.

     

Blog Archive

Followers