మిత్రులారా జీవని విద్యాలయం కోసం 2 ఎకరాల స్థలాన్ని 7 లక్షల రూపాయలతో కొనుగోలు చేసిన విషయం మీకు తెలుసు. శనివారం రోజున చివరి పార్ట్ 2 లక్షలు ఓనర్లకు అందజేశాం. ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో జీవని సర్వ హక్కులూ కలిగివుంది. త్వరలోనే నిర్మాణం ప్రారంభం కానుంది.
జీవని వడివడిగా అడుగులు వేయడానికి సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరునా వందనాలు. సంస్థ అభివృద్దికి ఈ సహకారం కొనసాగిస్తారని, మరింత మంది పిల్లలకు బంగారు భవిష్యత్తు ఇవ్వడానికి చేయూతనిస్తారని ఆశిస్తున్నాము.


DAILY BALANCE SHEET - AUGUST

BALANCE AS ON 31-7-2011 10,650/-


01- 8-11 - expenditure office assistant salary 1000/- 9650/-
02- 8-11 - UMA DEVI, KRISHNA MURTHY, SUGUNA 300/- 9950/-
03- 8-11 - D.SREENIVASULA REDDY 500/- 10,450/-
04- 8-11 - J.VICTOR BABU 500/- 10,950/-
05- 8-11 - expenditure stationery 1330/- medical ganesh, om praksh 870/- 8750/-
06- 8-11 - expenditure school bags etc. 1120/- 7630/-
07- 8-11 - SURESH REDDY.M 300/- PRASANNA RAGHAVENDRA 500/- 8430/-
08- 8-11 - PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- 8730/-
09- 8-11 - SHAFI 1200/- VARA PRASAD 1100/- KIRAN 100/- 11130/-
10- 8-11 -
11- 8-11 -
12- 8-11 -
13- 8-11 -
14- 8-11 -
15- 8-11 -
16- 8-11 -
17- 8-11 -
18- 8-11 -
19- 8-11 -
20- 8-11 -
21- 8-11 -
22- 8-11 -
23- 8-11 -
24- 8-11 -
25- 8-11 -
26- 8-11 -
27- 8-11 -
28- 8-11 -
29- 8-11 -
30- 8-11 -
31- 8-11 -


SCHOOL FEES DETAILS

TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-

AMOUNT PAID

JUNE - 40,000/-
JULY - 50,000/-EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALYAM

land----------------- 7,00,000
site cleaning---------- 54,100
ec--------------------------600
registration------------- 8800
land survey - 1200

on
categories: | edit post

1 Responses to స్థలానికి మొత్తం డబ్బు కట్టేశాం

  1. Excellent...congratulations prasad garu!

     

Blog Archive

Followers