మనసుపలికే బ్లాగు ద్వారా బ్లాగులోకానికి సుపరిచితులైన అపర్ణ గారి పుట్టినరోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా వారు జీవనికి 10,116/- విరాళం అందించారు.
 
 జీవని చిన్నారుల తరుపునా,  సభ్యుల తరఫునా మరియు వారి మిత్రుల తరుపునా  అపర్ణ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. 

DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER

BALANCE AS ON 30-09-2011 6,780/-

01 - 10 - 11 - expenditure office asst. salary 1000/- 5,780/-
02 - 10 - 11 - V.RAVIKUMAR REDDY & FRIENDS 700/- 6,480/-
03 - 10 - 11 - RAMALAKSHMAMMA 1000/- 7,480/-
04 - 10 - 11 - UMA DEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 7,780/-
05 - 10 - 11 - KIRAN 100/- VARA PRASAD 200/- 8,080
06 - 10 - 11 - expenditure bore accessories  2500/-  5580/-
07 - 10 - 11 - 
08 - 10 - 11 - 
09 - 10 - 11 - 
10 - 10 - 11 - 
11 - 10 - 11 - 
12 - 10 - 11 -
13 - 10 - 11 -
14 - 10 - 11 -
15 - 10 - 11 -
16 - 10 - 11 -
17 - 10 - 11 -
18 - 10 - 11 -
19 - 10 - 11 -
20 - 10 - 11 -
21 - 10 - 11 -
22 - 10 - 11 -
23 - 10 - 11 -
24 - 10 - 11 -
25 - 10 - 11 -
26 - 10 - 11 -
27 - 10 - 11 -
28 - 10 - 11 -
29 - 10 - 11 -
30 - 10 - 11 -
31 - 10 - 11 -

SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------------- 7,35,000
site cleaning------------------------ 54,100
ec----------------------------------------600
registration----------------------------- 8800
land survey --------------------------- 1200
demand draft for bore---------------- 2200
Bore drilling ---------------------------30,000
Sub mersible bore+accessories---- 36,500DAILY BALANCE SHEET - SEPTEMBER 

BALANCE AS ON 31-08-2011 10,630/- 


01 -9-11 - expenditure office asst. salary 1000/- 9,630/-
02 -9-11 -`UMA DEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 9,930/-
03 -9-11 - VARA PRASAD 100/- KIRAN 200/- 10,200/-
04 -9-11 - RAVIKUMAR REDDY 1000/- 11,200/- 
05 -9-11 - expenditure stationery+towels+casmetics+ buckets+bed sheets etc.. 2500/- 8700/-
06 -9-11 - RAJU 500/- 9200/-
07 -9-11 - MANORANJANI 1200/- 10,400/-
08 -9-11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 500/- 11,200/-
09 -9-11 - PARAMESH 100/- AMARENDER REDDY 200/- 11,500/-
10-9- 11 - SANTOSH 100/- SATISH DHANUNJAYA 200/- 11,800/- 
11-9- 11 - MAHESH 100/- SUDHAKAR REDDY 100/- 12,000/-

12-9- 11 - MAHESWARI 500/- KIRAN KUMAR REDDY 200/- 12,700/-

13-9- 11 - MANJUNATH REDDY 200/- VENKAT NAIDU 200/- 13,100/-

14-9- 11 - PURNA CHANDRA RAO 600/- RAMESH PRASAD 400/- 14,100/-

15-9- 11 - MANMOHAN 2200/- 16,300/-

16-9- 11 - YUGANDHAR 1000/- 17,300/-

17-9- 11 - NIL

18-9- 11 - NIL

19-9- 11 - NIL

20-9- 11 - NIL

21-9- 11 - NIL

22-9- 11 - Medical ramanji, ganesh 520/- 16,780/-

23-9- 11 - NIL

24-9- 11 - NIL

25-9- 11 - NIL

26-9- 11 - NIL

27-9- 11 - NIL

28-9- 11 - THIBARUMAL JEWELS 20,000/- 36,780/-
29-9- 11 -NIL
30-9- 11 - expenditure 30,000/- bore 6,780/-
SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/- 
JULY ----- 50,000/- 
AUGUST--- 20,000/-

EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land----------------------- 7,35,000
site cleaning---------------- 54,100
ec-------------------------------600
registration------------------- 8800
land survey ------------------ 1200 
demand draft for bore-------- 2200
Bore drilling ------------------30,000


on
categories: | edit post

6 వ్యాఖ్యలు

 1. అపర్ణ గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

  కెవ్వు కెవ్వు kevvuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.

   
 2. అపర్ణ గారికి హృదయపూర్వక పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు

   
 3. మనసుపలికే అపర్ణ గారి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

   
 4. అపర్ణ కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు .

   
 5. kiran Says:
 6. many more hapy returns of the dear appu :)))))

   
 7. అభినందనలు అపర్ణా... పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.. :)

   

Blog Archive

Followers