బ్లాగర్లకు సుపరిచితులైన  పానీపూరీ123 గారి కుమారుడు సాత్విక్ జన్మదినం నేడు. ఈ సందర్భంగా వారు జీవనికి $ 558 (27,342/-)  విరాళం అందించారు. సాత్విక్ కు జీవని పిల్లలు, సభ్యుల తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. 
ఈ విరాళాన్ని బోరు వేయించినందుకు వాడటం జరిగింది. ( 30,000/- )

సోమవారం జీవని విద్యాలయం నిర్మాణం ప్రారంభం అవుతుంది.
మీ అందరి సహాయ సహకారాలకు మరోసారి ధన్యవాదాలతో,
మీ,
జీవని. DAILY BALANCE SHEET - OCTOBER

BALANCE AS ON 30-09-2011 6,780/-

01 - 10 - 11 - expenditure office asst. salary 1000/- 5,780/-
02 - 10 - 11 - V.RAVIKUMAR REDDY & FRIENDS 700/- 6,480/-
03 - 10 - 11 - RAMALAKSHMAMMA 1000/- 7,480/-
04 - 10 - 11 - UMA DEVI 100/- KRISHNA MURTHY 100/- SUGUNA 100/- 7,780/-
05 - 10 - 11 - KIRAN 100/- VARA PRASAD 200/- 8,080
06 - 10 - 11 - expenditure bore accessories  2500/-  5580/-
07 - 10 - 11 - SURESH REDDY 300/- PRASANNA, RAGHAVENDRA 300/- 6180/-
08 - 10 - 11 - PARAMESH 100/- AMERENDER REDDY 200/- 6480/- 
09 - 10 - 11 - SANTOSH 100/- SATHISH DHANUNJAYA 200/- 6780/-
10 - 10 - 11 - MAHESH 100/- VENKAT NAIDU 200/- 7080/-
11 - 10 - 11 - RAMSESH PRASAD 500/- 7580/-
12 - 10 - 11 - RAMA MOHAN NAIDU 400/- ANIL KUMAR REDDY 100/- 8080/-
13 - 10 - 11 - CHANDRA MOHAN REDDY 400/- 8480/-
14 - 10 - 11 - SRI HARSHA PATTIPATI 800/- 9280/- 
15 - 10 - 11 - D. SREENIVASULA REDDY 1000/- 10,280/-
16 - 10 - 11 - J.VICTOR BABU 500/- 10,780/- 
17 - 10 - 11 - R.V. RAMANA MURTHY 2500/- 13,280/-
18 - 10 - 11 - P.SUDHAMANI 500/- 13,780/-
19 - 10 - 11 - NIL
20 - 10 - 11 -
21 - 10 - 11 -
22 - 10 - 11 -
23 - 10 - 11 -
24 - 10 - 11 -
25 - 10 - 11 -
26 - 10 - 11 -
27 - 10 - 11 -
28 - 10 - 11 -
29 - 10 - 11 -
30 - 10 - 11 -
31 - 10 - 11 - 

SCHOOL FEES DETAILS 
TOTAL AMOUNT TO BE PAID 4,00,000/-
AMOUNT PAID
JUNE ----- 40,000/-
JULY ----- 50,000/-
AUGUST--- 20,000/-

OCTOBER- 50,000/-

EXPENDITURE FOR JEEVANI VIDYALAYAM
land-------------------------------- 7,35,000
site cleaning------------------------ 54,100
ec----------------------------------------600
registration----------------------------- 8800
land survey --------------------------- 1200
demand draft for bore---------------- 2200
Bore drilling ---------------------------30,000
Sub mersible bore+accessories---- 36,500


on
categories: | edit post

5 వ్యాఖ్యలు

 1. Many Many Happy returns of the day to Satwik....

   
 2. సాత్విక్...జన్మదిన శుభాకాంక్షలు....

   
 3. jeevani Says:
 4. little sachin
  Sasi kala garu thank you

   
 5. panipuri123 Says:
 6. Thank you Prasad Garu, for the post :-)

   
 7. Thank you Jeevani Group, Little Sachin, Sasi Kala for the Wishes...

  సూర్యలక్ష్మి, ఫణిబాబు గార్లకు ధన్యవాదములు ( received individual mail)

   

Blog Archive

Followers