బ్లాగుల్లో మరీ పాపులర్ కాదుగాని, బజ్జు ప్లస్ లో అందరికి పరిచితులైన వ్యక్తి జీవనికి విరాళం అందించారు. 
గూడచారిలా రహస్యంగా విరాళం అందించిన ఆయనకు పిల్లల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము :)on
categories: | edit post

1 Responses to అజ్ఞాత బ్లాగర్ విరాళం 15,000/-

  1. Anonymous Says:
  2. Gudachari gaariki abhinandanalu, dhanyavadamulu :)

    --
    Harsha

     

Blog Archive

Followers